Wat zegt de nieuwe horeca-cao over plus- en minuren?

Door Debbie Brugman, 09-05-22

Wat zegt de nieuwe horeca-cao over plus- en minuren?

Met de nieuwe cao horeca verandert er ook iets ten aanzien van de plus- en minuren. Plus- en minuren zijn binnen de horecabranche een welkome manier om pieken en dalen in de drukte op te kunnen vangen. Aan de plus- en minuren zijn echter wel regels verbonden. In de nieuwe horeca-cao zijn een aantal van deze regels aangepast. In dit blog zullen we de veranderingen bespreken.

Hoe zit het met plus- en minuren in het algemeen?

Laten we om te beginnen eerst kijken hoe het precies zit met plus- en minuren. De horeca-cao gaat uit van een gemiddelde arbeidsduur per week, dit betekent dat je een werknemer de ene week soms meer laat werken dan de andere week. Bijvoorbeeld vanwege drukte, regen of ziekte van een collega. Minuren zijn uren die een werknemer minder werkt dan dat ze op basis van hun arbeidsovereenkomst gemiddeld per week zouden moeten doen, maar wel krijgen uitbetaald. Plusuren zijn de uren die de werknemer, op jouw verzoek, in een week méér werkt dan hij of zij volgens zijn of haar contract zou moeten werken.

Wie is er verantwoordelijk voor wegwerken van minuren? Het tijdelijk niet voldoende werk hebben, komt in beginsel voor rekening en risico van jou als werkgever. Als werkgever moet je dan ook gewoon het loon over de niet gewerkte uren doorbetalen. Wel kan het in dat geval zijn dat de werknemer minuren opbouwt. De werknemer moet deze uren op een later moment inhalen.

Indien de werknemer na redelijke verzoeken van de werkgever weigert om de uren in te halen, zonder dat hiervoor een goede reden aanwezig is, kan je hier als werkgever consequenties aan verbinden. Als werkgever moet je in dat geval aan kunnen tonen dat de werknemer niet beschikbaar was om de min-uren in te halen. In dat geval kun je de minuren voor rekening van de werknemer laten komen. Mochten er aan het eind van het dienstverband openstaande minuren zijn, dan mag je in dat geval van werknemer eisen dat werknemer dit terugbetaalt en/of mag je dit verrekenen met de eindafrekening.

Veranderingen plus- en minuren nieuwe cao horeca 2022-2023

Tot 2022 kon jij als ondernemer op elke moment van het jaar vaststellen of een medewerker plus- of minuren had. Na die periode had je nog zes maanden de tijd om plusuren te compenseren of minuren in te laten halen. Na die zes maanden moesten openstaande plusuren tegen 100% worden uitbetaald en vervielen de minuren. In de nieuwe horeca-cao 2022-2023 is vastgesteld dat je binnen een vaste periode van twaalf maanden bestaande minuren moet compenseren.

Met ingang van de nieuwe horeca-cao geldt dat je voor alle medewerkers dezelfde periode van twaalf maanden moet hanteren om te bepalen of er plus- of minuren zijn opgebouwd. Je mag zelf bepalen van wanneer tot wanneer je deze periode van twaalf maanden laat lopen, maar de keuze geldt wel voor alle werknemers in de onderneming en moet opgenomen worden in de individuele arbeidsovereenkomsten.

Aandachtspunten veranderingen minuren in de nieuwe horeca-cao

Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat de uren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk binnen de vastgestelde periode van twaalf maanden worden gewerkt. De nieuwe horeca-cao maakt hier één uitzondering op: als de oorzaak van de minuren in redelijkheid voor rekening van de medewerker komt, dan heb je na de periode van twaalf maanden nog drie maanden de tijd om deze minuren te compenseren. Let daarom goed op bij het registreren van minuren: registreer ze alleen als minuren als jij te weinig werk aan kan bieden. Als de oorzaak van te weinig gewerkte uren bij de werknemer ligt (bijvoorbeeld door beperkte beschikbaarheid), hoef je ze niet als minuren te registreren. Ze kunnen dan bijvoorbeeld geregistreerd worden als onbetaald verlof of (te veel opgenomen) vakantie-uren.

Wijziging plusuren in nieuwe cao horeca

Andersom kan het natuurlijk ook zo zijn dat een werknemer aan het eind van de periode van twaalf maanden meer dan zijn of haar contracturen heeft gewerkt. Volgens de nieuwe horeca-cao mag je deze plusuren daarna nog drie maanden inroosteren als tijd voor tijd. Als dit niet lukt, moet je deze plusuren uitbetalen tegen 100%. Je hebt drie maanden de tijd om deze plusuren uit te betalen. Houd opgebouwde plusuren dus goed in de gaten, zodat je in rustige periodes deze uren zoveel mogelijk wegwerkt.

Wijzigingen plus- en minuren in nieuwe cao horeca benadrukken belang inzicht

Omdat volgens de nieuwe horeca-cao de periodes waarin je plus- en minuren moet compenseren vastgesteld zijn, is inzicht in je roosters, urenregistratie en personeelsdossiers nog belangrijker geworden. Je wil realtime inzicht in de plus- en minuren van je medewerkers hebben en bij kunnen sturen waar nodig. Met de gratis personeelsapp van Fooks heb je alle gegevens bij elkaar en kan je in één oogopslag zien hoe het ervoor staat met de plus- en minuren van je medewerkers.

Met onze gratis planningsapp maak je makkelijk en snel roosters. Wanneer je gebruik maakt van de templates kan je precies zien wie er nog extra of minder uren moet maken. Hiermee voorkom je dat je aan het eind van de periode voor verrassingen komt te staan. Voor een goed inzicht is de urenregistratie ook een belangrijk onderdeel. In onze gratis personeelsapp kan je op één plek alle uren klokken, goedkeuren en zelfs uitbetalen. Geen gedoe meer met excellijsten of papieren roosters waar allerlei begin- en eindtijden op gekrabbeld staan die jij vervolgens weer moet verwerken.

Wil je ervaren hoe onze personeelsapp jou inzicht geeft in de plus- en minuren binnen jouw bedrijf en het jou het ondernemen in het algemeen makkelijker maakt? Boek dan een gratis demo. In deze demo laten we je onder andere zien hoe je kan plannen, een rooster kan maken en hoe de gewerkte uren van medewerkers bijgehouden kunnen worden. Je kan bij Fooks terecht voor alles wat je anders aan een HR-afdeling zou overlaten: van arbeidscontract tot en met salarisstrook. En het mooie is: alles komt samen in onze gratis app! Spar je liever met een van onze ervaren HR-medewerkers over de mogelijkheden en voordelen van Fooks voor jouw bedrijf? Mail ons om een afspraak te maken, we denken graag met je mee.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.