Wat is wat in het steunpakket horeca en waar vraag je het aan?

18-06-21

Wat is wat in het steunpakket horeca en waar vraag je het aan?

NOW, Tozo, TONK, TVL. Afkortingen die we al maanden horen, maar wat is nu wat en bij wie moet je zijn om het aan te vragen? In dit blog behandelen we de steunmaatregelen voor de horeca. De horeca is weliswaar weer open, maar dat betekent niet dat je als ondernemer al uit de financiële gevarenzone of zorgen bent. De overheid heeft het horecasteun pakket voor een groot deel verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021.

Steunmaatregelen horeca, welke kunnen voor jou interessant zijn?

Kort gezegd bestaat het horeca steunpakket uit de NOW, de Tozo, de TONK en de TVL. Elke steunmaatregel kent zijn eigen voorwaarden en ze moeten bij verschillende instanties aangevraagd worden. Hieronder een kort overzicht.

  • Steunmaatregel: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers die hun zaak (deels) moesten sluiten en hierdoor minder omzet draaien, krijgen in het tweede kwartaal van 2021 een hogere tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Of je in aanmerking komt voor TVL en hoeveel TVL je krijgt, hangt nog steeds af van je SBI-code. De horeca-steunmaatregel TVL is verlengd tot september 2021 en kan aangevraagd worden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In ons volgende blog gaan we uitgebreider in op aanpassingen voor het tweede en derde kwartaal van 2021 van dit onderdeel van het steunpakket horeca.

  • Steunmaatregel: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo is in het leven geroepen om zelfstandigen inkomensondersteuning te bieden, zodat ondernemers in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Het huishoudinkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum. Daarnaast kan je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Voor het tweede kwartaal geldt Tozo 4, voor het derde kwartaal geldt Tozo 5. De Tozo loopt tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden bij de gemeente waar je woont. Of je voor Tozo in aanmerking komt, hangt af van hoeveel je verdiend hebt. Het netto-inkomen van je partner telt ook mee bij deze berekening. Wanneer achteraf blijkt dat je te veel Tozo ontvangen hebt, moet je dit terugbetalen.

  • Steunmaatregel: Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Deze maatregel uit het horeca steunpakket biedt een vergoeding van een deel van de loonkosten voor bedrijven met tenminste 20% (verwacht) omzetverlies. Ook deze maatregel is verlengd tot en met september 2021. De NOW vraag je aan bij het UWV.

De tegemoetkoming van de loonsom is maximaal 85%. Voor kwartaal twee mag de loonsom ten opzichte van juni 2020 met 10% dalen zonder dat je minder tegemoetkoming krijgt. Voor het derde kwartaal mag de loonsom ten opzichte van februari 2021 dalen met 10% zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. 

  • Steunmaatregel: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun (privé)lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals huur, hypotheek, gas, water, licht. Deze maatregel uit het steunpakket horeca kan je aanvragen bij de gemeente. TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Elke gemeente mag zelf bepalen hoe hoog het vermogen van de aanvrager mag zijn en aanvullende voorwaarden stellen. Of je in aanmerking komt hangt dus af van de voorwaardes die jouw gemeente stelt.

Andere en nieuwe steunmaatregelen horeca

Naast de vier meest bekende steunmaatregelen zijn er nog een paar maatregelen en aanpassingen in het tweede en derde kwartaal die wellicht voor jou als ondernemer ook interessant zijn.

  • Startende ondernemers kunnen voor het tweede en derde kwartaal ook aanspraak maken op maatregelen uit het steunpakket horeca. Ondernemers die gestart zijn tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2020 kunnen TVL aanvragen. Hierbij kan je kiezen tussen kwartaal twee 2019 of kwartaal drie 2020 als referentieperiode om het omzetverlies te berekenen. De aanvraag verloopt via de RVO.
  • Ondernemers die gestart zijn tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 kunnen via een aparte regeling subsidie krijgen voor vaste lasten over het eerste kwartaal van 2021. Deze TVL voor startende ondernemers is aan te vragen tot 12 juli 2021 via de RVO.
  • Niet alleen MKB-bedrijven kunnen TVL aanvragen, maar ook grote ondernemingen kunnen gebruik maken van deze steunmaatregel. Op RVO.nl vind je de voorwaarden.
  • Er komt een nieuwe subsidieregeling voor evenementen die tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 gepland staan. Deze subsidie vergoedt de kosten voor evenementen die niet door mogen gaan vanwege coronamaatregelen. Deze regeling kan aangevraagd worden bij de RVO.
  • Had je de extra pech dat jouw zaak getroffen werd door de coronarellen? Voor schades die door de coronarellen tussen 23 en 28 januari 2021 veroorzaakt zijn en niet (volledig) gedekt worden door je verzekering is er een schadefonds coronarellen. Deze steunmaatregel geldt ook voor de horeca en heet Regeling Bedrijvenschade Coronarellen (RBC).
  • Wanneer je bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen vanwege corona, krijg je langer de tijd om je belastingschuld te betalen. Dit was 24 maanden en is nu 36 maanden. Dit uitstel kan je aanvragen tot 1 juli 2021. Heb je eerder dit jaar al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Je hoeft pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met betalen.

Op naar ondernemen zonder horeca steunpakket

Het is fijn dat al deze regelingen er zijn. Liever nog wil je als ondernemer weer je zaak volledig kunnen draaien zonder beperkingen, zonder maatregelen en zonder steun nodig te hebben. Het lijkt de goede kant op te gaan en we hopen dan ook dat de versoepelingen doorzetten en we deze zomer de horeca weer in al haar pracht en kracht kunnen bewonderen. En de EK-finale Nederland-Duitsland in het café kunnen kijken.

Fooks kijkt graag met je mee hoe je dit financieel zo slim mogelijk kan doen. Van een goede en kostenefficiënte planning tot het uitbesteden van het werkgeversrisico of vragen over personeelszaken en contracten; onze ervaren HR-medewerkers denken graag met je mee. Maak gerust eens een vrijblijvende afspraak om te bekijken hoe je zo veel mogelijk uit je zaak kan halen en zo veel mogelijk tijd overhoudt om te doen waar je goed in bent: je prachtige zaak draaien en deze crisis zo snel mogelijk achter je laten! 

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.