Vitaliteit in de horeca

28-02-23

Vitaliteit in de horeca

Wanneer we het hebben over de vitaliteit van horecamedewerkers denken we al snel aan hoe fit de medewerker is. Maar vitaliteit houdt meer in dan alleen fysieke fitheid. Het betreft ook mentale en emotionele gezondheid. Een onderzoek van TNO naar wat vitaliteit is en hoe het te meten is, toonde aan dat het voornamelijk om vier aspecten draait:

  • Fysiek

Uithoudingsvermogen, kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid en herstelvermogen.

  • Mentaal

Aandachtscontrole, spanningsregulatie, gedachte- en emotiecontrole, concentratie, zelfvertrouwen, omgaan met afleiders en tegenslagen, blijvend leren / zelfreflectie.

  • Sociaal-emotioneel

Inzicht in behoefte en gevoelens van anderen, assertiviteit, overtuigingskracht, conflicthantering, samenwerken en leiderschap.

  • Inspirationeel

Zingeving, goede doelen stellen, motivatie, balans tussen werk en privé.

Al deze aspecten kunnen van invloed zijn op het werk. Daarom is het aan te raden om als ondernemer het thema vitaliteit op de agenda te hebben. Je voorkomt daarmee ziekteverzuim en het komt de productiviteit ten goede. Zowel werkgevers als werknemers hebben er belang bij in te zetten op duurzame inzetbaarheid.

Bevordering vitaliteit onderdeel van horeca-cao

In een vorig blog beschreven we al hoe de horeca cao 2022-2023 inzet op een betere werk-privébalans. Hiermee zet de horecabranche in op de vitaliteit van horecamedewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. Dit gebeurt door middel van strengere werk- en rusttijden, strengere regels met betrekking tot nachtdiensten, het uitgangspunt van een vijfdaagse werkweek en, indien mogelijk, vaste wekelijkse vrije dagen. Ook nieuw in de horeca-cao 2022-2023 is de regel dat medewerkers minimaal eenmaal per twee weken recht hebben op tenminste twee aaneengesloten vrije dagen. Je vindt de regels en voorschriften ter bevordering van de werk-privébalans uit de horeca-cao terug in ons blog ‘Wat verandert er in de regels over inroosteren in de nieuwe horeca cao?.

Hoe ziet duurzame inzetbaarheid eruit?

KHN maakt een onderscheid tussen duurzame inzetbaarheid op psychisch en fysiek vlak. Het gaat bij duurzame inzetbaarheid om de ontwikkeling van mensen en om een veilige en gezonde werkomgeving (de arbeidsomstandigheden). Voor de psychische kant van duurzame inzetbaarheid adviseren zij om in te zetten op scholing. Werknemers blijven hierdoor gemotiveerd en hun competenties blijven up-to-date. Je kan hierbij denken aan allerlei soorten opleidingen, cursussen en trainingen, net waar de behoeftes van jouw werknemers en het bedrijf liggen.

Voor de fysieke kant zijn goed werkgeverschap en een veilige en gezonde werkomgeving van belang. Om de duurzame inzetbaarheid op het fysieke vlak te verhogen kan je als werkgever nog meer doen dan alleen de regels en voorschriften uit de cao volgen. Denk bijvoorbeeld eens aan gezonde personeelsmaaltijden. Wanneer iemand vier keer per week diensten werkt waarbij hij of zij op de zaak eet, dan kunnen gezonde personeelsmaaltijden een groot verschil maken. 

Je kan als werkgever je werknemers uiteraard niet verplichten om hun levensstijl zo gezond mogelijk in te richten. Je kan wel proberen de gezonde keuzes op en buiten het werk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Kijk bijvoorbeeld eens of er een sportschool in de buurt zit waarmee je afspraken over korting voor jouw personeel mee kan maken. Of dat je je als bedrijf aanmeldt bij een wandel-challenge of dit zelf organiseert. Iedereen kan op zijn of haar eigen moment hieraan meedoen. Maar denk ook eens aan het inhuren van een stoelmasseur na een groot evenement waarbij iedereen zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen. Niet alleen leuk als bedankje of schouderklopje naar je medewerkers, maar ook nog eens goed voor hun fysieke gezondheid.

Waarom zou jij als horecaondernemer investeren in de vitaliteit van je werknemers?

Je hebt misschien het idee dat de vitaliteit van je werknemers niet jouw zaak is en het daarom niet aan jou is om daarin te investeren. Toch is de vitaliteit van jouw werknemers ook voor jou van belang, want een vitale werknemer levert jou wel degelijk iets op. Vitale werknemers zijn niet allen productiever, maar vitaliteit heeft ook effect op verzuim. Vitale werknemers zijn (over het algemeen) namelijk minder vaak ziek en kunnen zelfs omzet verhogend werken.

Iemand die fysiek en mentaal goed in zijn of haar vel zit, heeft alle energie om te werken. Hierdoor kunnen ze niet alleen productiever zijn tijdens een werkdag, maar kan dat zelfs omzet verhogend werken. Iemand die mentaal en fysiek fit is, heeft de energie om de hele dag met enthousiasme zijn of haar werk te doen. Een medewerker die enthousiast aan het werk is, aandacht voor de gast heeft en ook aan het einde van zijn of haar dienst de gasten nog met een glimlach te woord staat, zorgt ervoor dat de gasten zich welkom en gezien voelen. Grote kans dat de gasten langer blijven zitten, nog eens terugkomen of toch dat extra drankje drinken.

Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die je als ondernemer hebt om je personeel vitaal en gezond te houden met behulp van bijvoorbeeld het ontwikkelingsbudget, of hoe je de regels rondom werk- en rusttijden toe moet passen binnen jouw bedrijf? Onze ervaren HR-medewerkers en onze collega's van Fire Up kijken graag met je mee hoe het voor jou en jouw bedrijf het beste kan.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.