Verandert er iets in 2022 ten opzichte van de cao recreatie 2021?

20-12-21

Verandert er iets in 2022 ten opzichte van de cao recreatie 2021?

De cao recreatie 2021 loopt tot en met 31 december 2021. In november hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden tussen werkgevers- en werknemerspartijen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst recreatie. Hierbij hebben de verschillende partijen de voorstellen toegelicht die zij ingediend hebben. Er hebben nog geen onderhandelingen plaatsgevonden. Vooralsnog verandert er nog niets in de collectieve arbeidsovereenkomst recreatie en blijft de cao recreatie 2021 nog gelden.

Wat zijn de voorgestelde wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst recreatie?

De wensenlijst van de werknemerspartijen omvat onder andere een bruto loonsverhoging van € 100,-, een eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,33% van het bruto jaarsalaris en een fors hogere toeslag voor werken in het weekend. De toeslag op zondag willen zij verhoogd zien van 25% naar 50% en op zaterdag zou een toeslag van 25% ingevoerd moeten worden.

De werkgeverspartijen hebben in een eerste reactie afwijzend gereageerd op de voorstellen van de wijzigingen in de collectieve arbeidsovereenkomst recreatie met betrekking tot de eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag. Zij merken de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt ook en vinden een loonsverhoging in 2022 en 2023 daarom wel gepast, maar concrete bedragen of percentages zijn nog niet genoemd.

De werknemerspartijen verwachten dat de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst recreatie voornamelijk zullen gaan over de hoogte van de collectieve loonsverhogingen in 2022 en 2023. De werkgeverspartijen benadrukken de (slechte) bedrijfseconomische omstandigheden als gevolg van de coronapandemie.

Wat moet je weten over de collectieve arbeidsovereenkomst recreatie?

De cao recreatie werd voor 2021 grotendeels ongewijzigd verlengd. Voor 2022 zijn er ook nog geen wijzigingen vastgesteld, Er vond geen collectieve loonsverhoging plaats in 2021, met uitzondering van de jeugdlonen. Wel werd er een contractvorm aan de cao recreatie 2021 toegevoegd: het jaarurennorm-contract. Dit is een contract waarbij medewerkers op jaarbasis een gegarandeerd aantal uur werken en een gegarandeerd loon per maand ontvangen. Deze contracten zijn in de plaats gekomen van flexitime-contracten, omdat deze door de belastingdienst als oproepkracht werden gezien.

In de cao recreatie zijn de minimumlonen vastgelegd. Elke werknemer ouder dan 21 heeft minimaal recht op het minimumloon. Dit minimumloon mag nooit minder zijn dat het wettelijk minimumloon. Het minimumjeugdloon is in 2021 wel verhoogd, omdat het wettelijk minimumjeugdloon in 2021 verhoogd werd en het loon dat vastgelegd was in de cao recreatie 2021 onder die grens lag. 

Arbeidsovereenkomst recreatie, zelf uitpluizen of uitbesteden?

Vraagt de aard van jouw recreatiebedrijf om veel flexibele of tijdelijke medewerkers? Dan kan het veel werk zijn om uit te pluizen wat de beste contractvormen binnen de cao recreatie 2021/2022 voor jouw personeel zijn. Vooral in deze onzekere coronatijden wil je zo min mogelijk risico lopen op personeelsgebied. Daarnaast brengt het werken met een grote flexibele schil veel administratieve handelingen met zich mee op het gebied van salaris- en personeelsadministratie.

Fooks helpt je graag op dit gebied. Dat kan door de salarisadministratie uit handen te nemen of het volledig juridisch werkgeverschap over te nemen. Dat kan zowel voor het voltallige personeel als alleen voor de flexibele schil. Over de voordelen van de salarisadministratie uit handen geven lees je hier meer. Wil je meer weten over de voordelen van het volledig uitbesteden van het juridisch werkgeverschap door middel van payrolling? Daarover schreven we eerder dit blog.

Naast salarisadministratie en payrolling biedt Fooks alle ondernemers de gratis personeelsapp. Met deze gratis app maak je in een handomdraai roosters, houd je personeelsdossiers bij, registreer je uren, verlof en verzuim en stel je contracten op. Alles op één plek, gratis voor iedere ondernemer. Wil je meer weten over onze app, vraag dan een vrijblijvende demo aan. Wil je meer weten over onze diensten of de mogelijkheden en voordelen van Fooks voor jouw bedrijf? Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je er graag meer over.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.