Oudere horecamedewerkers in dienst nemen, do or don’t?

29-11-22

Oudere horecamedewerkers in dienst nemen, do or don’t?

In Nederland lijkt er nog altijd een taboe te rusten op het aannemen van oudere horecamedewerkers. Gek, want in de landen om ons heen zie je juist in de horeca veel oudere medewerkers. Dit verschil is lastig te verklaren. In Nederland lijkt de horeca veelal een branche waar studenten hun bijbaan vinden en de oudere horecamedewerkers in de minderheid zijn. Waar in het buitenland de horeca gezien wordt als een volwaardig ambacht waar mensen hun hele leven in werken, krijg je in Nederland toch regelmatig de vraag wanneer je “een echte baan” gaat zoeken als je na je studie nog in de horeca werkt. We kennen tal van horeca-opleidingen in Nederland en toch wordt het regelmatig gezien als een vak dat je een tijdje uitoefent om vervolgens door te stromen naar een andere branche.

Als duizenden mensen per jaar een horeca-opleiding volgen is dat natuurlijk een vreemde gedachtegang. Niemand verwacht van een ICT’er dat hij na een paar jaar in de ICT aan de slag gaat in een andere branche. Hoogste tijd dus dat we in Nederland het horecavak ook gaan zien voor wat het is: een prachtige branche waar je als professional je hele leven kan werken. En net als in elke branche hoort een mix van personeel in verschillende leeftijdsgroepen daarbij. In dit blog vertellen we je wat de voordelen zijn van oudere horecamedewerkers in dienst nemen en hebben.

De toegevoegde waarde van oudere horecawerknemers voor jouw bedrijf

Er heersen een aantal vooroordelen over oudere horecawerknemers. Ze zouden duurder, langzamer, fysiek zwakker, ouderwets zijn en slechts hun tijd uitzitten tot hun pensioen. In de realiteit blijkt hier niets van waar. Verschillende onderzoeken hebben het tegendeel juist aangetoond. We noemen hier zes voorbeelden:

 • Zeer gemotiveerd

Oudere horecamedewerkers halen voldoening uit hun werk, het werken in de horeca is een bewuste keuze. Ze zitten niet graag thuis en worden blij van het contact met gasten.

 • Minder vaak ziek

De psychische gezondheid van oudere horecamedewerkers is vaak beter dan die van jongere werknemers. Daarnaast nemen oudere horecamedewerkers vaak minder onnodige risico’s, zowel in hun werk als privé.

 • Betrouwbaar

Oudere horecamedewerkers kunnen vaak hun volledige aandacht richten op hun werk. Eventuele kinderen zijn meestal al het huis uit, ze zitten sociaal en privé vaak in wat rustiger vaarwater en hebben meestal een groot verantwoordelijkheidsgevoel door hun levenservaring.

 • Loyaal

Oudere horecamedewerkers aan het einde van hun loopbaan zijn over het algemeen niet meer bezig met hun carrièreplanning. Hierdoor zijn ze loyaal en wisselen niet snel meer van baan.

 • Enorme bron van kennis en ervaring

Oudere horecawerknemers zijn meestal wat duurder dan de gemiddelde student, maar daar staat tegenover dat ze een schat aan kennis en ervaring meebrengen waar jouw bedrijf van profiteert. Ze hebben vaak meer vaardigheden en kunnen hun opgedane kennis overbrengen op jonge medewerkers. Het is goed te bedenken dat onervarenheid geld kan kosten, terwijl ervaring juist geld kan besparen of opleveren.

 • Sociaal vaardig

Oudere horecamedewerkers zijn meestal sociaal vaardiger door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega’s, klanten of gasten. Ze hoeven zichzelf niet meer te bewijzen en zijn vaak toleranter en diplomatieker.

 • Diversiteit team

Door je team samen te stellen uit verschillende leeftijdsgroepen maak je jouw team veelzijdiger en vormt het een betere afspiegeling van de samenleving en misschien ook van jouw gasten. Zowel jongere als oudere horecamedewerkers hebben zo hun eigen kwaliteiten. Door hier een mix van te maken haal je het maximale uit jouw team. Daarnaast kunnen oudere horecamedewerkers een natuurlijk overwicht hebben dat voor rust en georganiseerd werken zorgt.

Financiële voordelen door premie en subsidie voor oudere werknemers.

Naast de hierboven genoemde voordelen biedt het ook financiële voordelen om oudere medewerkers in de horeca in dienst te nemen. Er is een subsidie en er zijn verschillende regelingen voor het in dienst nemen van oudere werknemers, die jou als ondernemer financieel voordeel opleveren.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meerdere oudere horecamedewerkers in dienst nemen. Het LKV is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Wanneer je iemand van 56 of ouder aanneemt die een uitkering heeft, kan je als ondernemer een vergoeding van € 3,05 per verloond uur krijgen, met een max van € 6000 per jaar gedurende maximaal drie jaar. Wanneer de medewerker minder dan fulltime werkt, wordt de premie evenredig verrekend.

Als werkgever kan je het LKV aanvragen via de aangifte loonheffingen. Hiervoor heb je wel een kopie van de doelgroepverklaring LKV nodig die je werknemer aan moet vragen bij het UWV. Om in aanmerking te komen voor LKV moet de oudere horecawerknemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. De werknemer werkt niet in WSW-dienstverband of in een beschutte werkomgeving via de gemeente.
 2. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 3. De werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 4. De werknemer heeft nog niet eerder via jou als werkgever het LKV gekregen.
 5. De werknemer heeft in de zes maanden voor het begin van het dienstverband niet bij jou gewerkt.
 6. De werknemer heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij jouw bedrijf recht op één van de volgende uitkeringen:
 • Een WW- of IOW-uitkering;
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil);
 • Een arbeidsondersteuning van de Wet Wajong;
 • Een faillissementsuitkering;
 • Een uitkering uit de EU, EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als bovenstaande uitkeringen.

Naast het loonkostenvoordeel kan je voor een oudere horecawerknemer in sommige gevallen ook een proefplaatsing aanvragen. De werknemers die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij geschikt is voor de functie komen hiervoor in aanmerking.

Na toestemming van UWV werkt de werknemer twee maanden met behoud van zijn uitkering. Je hoeft als werkgever dan geen loon te betalen. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit genoeg om te bekijken of de werknemer geschikt is. Na een proefplaatsing mag je als werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer.

Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers met een:

 • WAO-uitkering
 • WIA-uitkering
 • WAZ-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • Ziektewet-uitkering
 • WW-uitkering
 • IOW-uitkering

Helemaal geen risico lopen bij (oudere) horecawerknemers?

Het in dienst nemen van welke werknemer dan ook brengt risico’s met zich mee. Zowel een jonge als een oudere horecawerknemer kan langdurig ziek worden of arbeidsongeschikt raken. Dit kan je langdurig een hoop extra kosten opleveren. Wil je je als ondernemer indekken tegen dit risico dan is payroll een goede optie. Hiermee besteed je het juridisch werkgeverschap volledig uit aan het payrollbedrijf. Jij betaalt als ondernemer een vast bedrag per gewerkt uur voor je werknemer en daarmee is het klaar. Alle mogelijke onvoorziene, bijkomende kosten van bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn voor risico van het payrollbedrijf. Bij Fooks verzorgen wij de volledige salaris- en personeelsadministratie voor je als je gebruik maakt van onze payrolldiensten en kan jij je volledig focussen op het ondernemen. Daarnaast kan je als ondernemer altijd gebruik maken van onze gratis personeelsapp. Hiermee maak je in een handomdraai roosters, houd je personeelsdossiers bij en creëer je inzicht in je financiële situatie. Een gratis en vrijblijvende demo van onze personeelsapp vind je hier.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en voordelen van payrolling voor jouw bedrijf? Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je er graag meer over. Liever direct een voorstel op maat? Dat maken we graag voor je.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.