Ondernemingsplan recreatie; niet verplicht, wel een absolute aanrader

Door Silvie Kuppens, 27-09-22

Ondernemingsplan recreatie; niet verplicht, wel een absolute aanrader

Het schrijven van een ondernemingsplan recreatie is niet verplicht, toch is het een belangrijke eerste investering in je toekomstige bedrijf. Zeker wanneer je externe partijen nodig hebt voor bijvoorbeeld financiering, is het eigenlijk een must. Geen bank  of investeerder zal je geld lenen zonder een gedegen ondernemingsplan recreatie . Maar ook als je geen externe partijen nodig hebt om je bedrijf in de recreatiebranche te starten, is het verstandig om een businessplan recreatie te schrijven. Het geeft je inzicht in de haalbaarheid van je idee en het dwingt je na te denken over je ondernemersvaardigheden, je doelen, je marktpositie en de financiën. Een goed bedrijfsplan recreatie analyseert al deze aspecten en legt een duidelijke en haalbare strategie vast. Je krijgt inzicht in je eigen sterke en zwakke punten en kan gericht actie ondernemen. 

Uit welke onderdelen bestaat een ondernemingsplan recreatie?

Grofweg bestaat een ondernemingsplan recreatie uit vier onderdelen, die elk weer uit subonderdelen  bestaan. De vier hoofdonderdelen zijn:

 • Introductie/samenvatting
 • De ondernemer en de onderneming
 • Het marketingplan
 • Het financiële plan

Je begint een ondernemersplan recreatie met een introductie/samenvatting. Hierin geef je de lezer een korte, duidelijke beschrijving van het bedrijf en je plan . Uit de introductie moet blijken wat je gaat doen, waarom je dit gaat doen en hoe je jouw plannen uit gaat voeren. Wat is de bedrijfsformule? Wat onderscheidt jouw zaak van andere zaken? Hoe ga je het aanpakken? Maak de lezer nieuwsgierig naar de rest van je plan. Deze introductie schrijf je pas op het laatst, omdat je na het schrijven van de overige onderdelen een duidelijk beeld hebt van de genoemde zaken.

In het onderdeel over de ondernemer en de onderneming vertel je wie jij bent, waarom je deze onderneming wil beginnen en wat jouw ondernemersvaardigheden zijn. Ook beschrijf je in een paar regels wat jouw idee is. Daarna beschrijf je hoe je met je idee aan de slag gaat. Je beschrijft duidelijk wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen, waar je voor staat, wat je doelstellingen zijn en wie je doelgroep is.

Bij het marketingplan  ga je dieper in op je doelgroep en de markt. Je marketingplan is een planmatige aanpak om je product of dienst onder de aandacht te brengen bij je (potentiële) gasten. In dit onderdeel maak je de doelstellingen uit je ondernemingsplan recreatie concreet.

Het financiële plan  gaat over alle geldzaken van je bedrijf en is een hulpmiddel om te bepalen of je ondernemingsplan recreatie financieel haalbaar is. Dit onderdeel is van groot belang als je externe financiering aan wil vragen. Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten? Is de strategie financieel haalbaar? Hieronder gaan we dieper in op het marketingplan en het financiële plan en wat je daarin beschrijft.

Marktonderzoek en marketing in je businessplan recreatie

De basis van je marketingstrategie  in je ondernemingsplan recreatie wordt gevormd door je marktonderzoek. Met marktonderzoek kom je erachter of er interesse is voor je product of dienst en breng je de concurrentie in kaart. Hieronder vind je een aantal belangrijke onderdelen van een uitgebreid marktonderzoek.

 • Begin met een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd. Hiermee krijg inzicht in waar de kansen liggen voor je onderneming en waar de uitdagingen liggen.
 • Breng met behulp van een brancheonderzoek de ontwikkelingen in jouw branche in kaart. Dit geeft je inzicht in de haalbaarheid van je idee.
 • Verzamel door middel van een concurrentieanalyse informatie over je belangrijkste concurrenten, zodat je je kunt onderscheiden.
 • Creëer inzicht in wie je klanten zijn en wat hun koopgedrag is door een klantonderzoek te doen. Met deze gegevens bepaal je gericht hoe, waar en wanneer je je klanten benadert.
 • Breng de voor- en nadelen van je bedrijfslocatie in beeld via een omgevingsanalyse. Dan weet je hoe ideaal de omstandigheden zijn voor je bedrijf.

Wanneer je je marktonderzoek hebt afgerond verwerk je dit in je marketingstrategie van je ondernemingsplan recreatie. Je kan de volgende stappen volgen voor het beschrijven van je marketingplan:

 1. Maak een SWOT-analyse (als je dat nog niet gedaan hebt bij je marktonderzoek.)

Hiermee bepaal je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor je bedrijf.

 1. Bepaal je marketingdoelen.

Maak je droom en doelstelling concreet door deze op te schrijven.

 1. Omschrijf je doelgroep.

Beschrijf alles wat je te weten bent gekomen over je doelgroep.

 1. Creëer je merk.

Beschrijf hoe jij wil dat klanten en concurrentie je zien.

 1. Kies je marketingmix.

Beschrijf hier de 6 P’s: product, prijs, promotie, plaats, presentatie en personeel.

 1. Stel je budget vast.

Schrijf op hoeveel tijd en geld je te besteden hebt.

 1. Maak een planning.

Bepaal wanneer je start en wanneer je de resultaten checkt.

Wat zet je in het financiële plan  van je ondernemingsplan recreatie?

In het financiële plan van je ondernemingsplan recreatie neem je een aantal begrotingen op. Hiermee verschaf je jezelf en mogelijke investeerders inzicht in de financiële haalbaarheid van je bedrijf.

Je financieel plan bestaat uit vier deelbegrotingen. De investeringsbegroting en de financieringsbegroting vormen samen de beginbalans van je bedrijf. In de exploitatiebegroting staan de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. Met de liquiditeitsbegroting zie je of je op elk moment genoeg geld hebt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Afhankelijk van je bedrijfsvorm en jouw situatie maak je ook een privé-begroting. 

Investerings- en financieringsbegroting

Deze begroting geeft je inzicht in hoeveel geld je nodig hebt om je plannen te realiseren. Hierbij maak je onderscheid tussen vaste activa en vlottende activa, zodat je weet welke middelen je op korte termijn en welke op lange termijn nodig hebt.

Exploitatiebegroting

Ook wel de winst- en verliesrekening. Hierin bereken je welke omzet je denkt te behalen en of dit voldoende is om de kosten te dekken en winst te maken. In deze berekening neem je loonkosten, belasting, aflossing en rente, herinvesteringen en privé-uitgaven mee.   

Liquiditeitsbegroting

Deze begroting geeft inzicht in de geldstromen van je bedrijf en laat zien hoe je met je geld uitkomt.

Persoonlijke begroting

Door inzichtelijk te maken hoeveel geld je privé nodig hebt, weet je wat je minimaal moet omzetten om rond te kunnen komen van je onderneming.

 Hulp bij het schrijven van je ondernemingsplan recreatie?

Als je dit zo leest, lijkt het schrijven van een ondernemingsplan recreatie misschien ingewikkeld of erg veel moeite als je geen externe investeerders nodig hebt. Toch is het in alle gevallen goed en nuttig om zelf een ondernemingsplan recreatie te schrijven. Het dwingt je na te denken over alle aspecten die komen kijken bij het openen van een zaak in de recreatiebranche. Hierdoor voorkom je dat je in al je enthousiasme te makkelijk over bepaalde dingen denkt en voor onaangename verrassingen komt te staan als je eenmaal begonnen bent.

Neem bijvoorbeeld personeel: een belangrijke kostenpost in elke onderneming. Hoe wil je hiermee omgaan? Kies je ervoor medewerkers zelf in loondienst te nemen, met alle ondernemersrisico’s van dien? Of kies je voor payroll, waarbij je weet dat je voor een vast bedrag per gewerkt uur klaar bent en verder geen financieel risico loopt als iemand ziek wordt? Dit soort zaken zijn essentieel om op een rijtje te hebben voor je start met je onderneming en vormen  een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan recreatie. Over dit soort personeelszaken kan je altijd vrijblijvend sparren met ons ervaren HR-personeel.

Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden: er zijn tal van voorbeelden van ondernemingsplannen recreatie te vinden die je als leidraad kan gebruiken voor die van jou. De marktonderzoeken en financiële informatie lijken misschien complex, maar bij het starten van een eigen onderneming zijn dit zaken waarvan je goed op de hoogte moet zijn en die jij vaak beter kan invullen dan een externe partij. Een goede voorbereiding zorgt voor een goede start van een succesvolle onderneming!

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.