Nulurencontract horeca, flexibiliteit binnen bepaalde kaders

27-09-21

Nulurencontract horeca, flexibiliteit binnen bepaalde kaders

Nog regelmatig hoor je de misvatting dat een nulurencontract niet meer mag. Een nulurencontract horeca is wel degelijk een toegestane vorm van een arbeidscontract. Er gelden met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wel meer regels en plichten bij nulurencontracten horeca.  

De WAB is op 1 januari 2020 ingegaan, volgens deze wet vallen de meeste arbeidscontracten met flexibel personeel onder oproepovereenkomsten. Er zijn drie soorten oproepovereenkomsten:

 • Nulurencontract horeca
 • Min-maxcontract horeca
 • Seizoenskracht horeca

In dit blog bespreken we het nulurencontract horeca en de rechten en plichten die daarbij komen kijken.

Wat is een nulurencontract horeca?

Een nulurencontract horeca is een arbeidsovereenkomst waarin je met je medewerker afspreekt dat hij of zij alleen werkt wanneer hij of zij wordt opgeroepen. De werknemer ontvangt alleen loon over de gewerkte uren. De werknemer heeft recht op minimaal drie uur loon elke keer dat je hem of haar oproept.

Een nulurencontract horeca heeft een aantal kenmerken:

 • De werknemer werkt alleen als hij of zij opgeroepen wordt;
 • Het arbeidscontract kan zowel voor bepaalde tijd als onbepaalde tijd zijn, er is echter geen afspraak gemaakt over het aantal uren dat de werknemer werkt;
 • Als werkgever betaal je alleen loon over de uren die gewerkt zijn, met een minimum van drie uur per oproep. Deze afspraak is schriftelijk vastgelegd in het arbeidscontract. Deze afspraak geldt voor de eerste zes maanden dat een werknemer in dienst is;
 • Na zes maanden geldt een loondoorbetalingsverplichting. Dat houdt in dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon wanneer de werknemer opgeroepen wordt, maar niet kan werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt. Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende werk is. Als werkgever moet je de werknemer ook doorbetalen wanneer er werk is, maar de werknemer niet opgeroepen wordt. De horeca-cao biedt hier een uitzondering op: de periode van zes maanden waarin de loondoorbetalingsplicht niet geldt, kan verlengd worden met nog eens zes maanden. Dit kan alleen wanneer het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Denk hierbij aan vervanging bij ziekte, onverwachte drukte bij mooi weer, et cetera;
 • De werknemer heeft bij elke oproep recht op minimaal drie uur loon. Ook als hij of zij maar één uur werkt;
 • Na een jaar ben je verplicht de oproepkracht een arbeidscontract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij of zij dat jaar heeft gewerkt;
 • De opzegtermijn voor een nulurencontract horeca is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Je kan een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in het arbeidscontract is opgenomen;
 • Een werknemer met een nulurencontract horeca mag aanspraak doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Wanneer de werknemer minimaal drie maanden een structureel arbeidspatroon met vaste uren of een vast patroon werkt, mag hij of zij een (schriftelijk) verzoek doen om het nulurencontract horeca aan te passen naar een arbeidsovereenkomst met het vaste aantal uren. Om te voorkomen dat er een scheef beeld ontstaat doordat de werknemer bijvoorbeeld in een piekperiode meer heeft gewerkt, kan je een model arbeidsovereenkomst voor invalkrachten gebruiken waarin bepaald is dat voor het bepalen van het urengemiddelde naar de uren over een jaar gekeken moet worden;
 • Op de loonstrook van de werknemer staat vermeld dat het om een oproepovereenkomst gaat.

Ziekteverzuim bij nulurencontract horeca, doorbetalen of niet?

Wanneer een medewerker met een nulurencontract horeca ziek wordt, moet je als werkgever in sommige gevallen wel loon doorbetalen. De werknemer krijgt minimaal 70% van zijn of haar loon over de afgesproken oproepperiode die hij of zij zou werken. Dit bedrag mag nooit lager zijn dan het minimumloon, daarom kan het hoger uitvallen dan 70%. Wanneer de werknemer na de oproepperiode ziek blijft, ben je als werkgever niet meer verplicht loon door te betalen. Pas als het arbeidscontract eindigt, meld je de werknemer ziek bij het UWV.

Hoe zit het met vakantie-uren en de vakantietoeslag bij een nulurencontract horeca?

Een werknemer met een nulurencontract horeca heeft net als elke andere medewerker recht op vakantietoeslag en vakantie-uren. Je kan ervoor kiezen om dit gelijk bij het loon uit te betalen of om dit op te bouwen gedurende de contractperiode. Dit kom je schriftelijk overeen met de werknemer en vermeld je op de loonstrook.

Voor- en nadelen van een nulurencontract horeca

Is het verstandig om nulurencontracten horeca af te sluiten? Dat verschilt per ondernemer en per zaak. De voordelen zijn:

 • Lage personeelskosten;
 • Je betaalt in principe alleen voor gewerkte uren;
 • Opgeroepen werknemers zijn verplicht te komen werken.

Er zijn ook nadelen:

 • Na zes (of twaalf) maanden is er sprake van loondoorbetalingsverplichting;
 • Je kan medewerkers met een nulurencontract horeca niet zomaar onbeperkt inzetten;
 • Er bestaat een risico op het tussentijds ontstaan van een vaste arbeidsovereenkomst;
 • Risico op loondoorbetaling bij ziekte.

Een nulurencontract horeca kan een uitkomst zijn als je een zaak hebt waarbij je erg afhankelijk bent van het weer, van seizoenen of bijvoorbeeld evenementen in de buurt. Als werkgever moet je echter wel goed opletten dat je werknemers met een nulurencontract niet als flexibele schil gebruikt om consequente gaten in het rooster op te vullen. Dan is er namelijk al snel sprake van een rechtsvermoeden van arbeidsomvang en kan de werknemer deze uren claimen als vaste uren.

Wil je wel graag gebruik maken van een flexibele schil, zonder dat je je druk hoeft te maken of je ze niet te vaak op dezelfde momenten inroostert? Dan is payrolling voor jouw bedrijf misschien een betere optie dan een nulurencontract horeca. Hierbij mag je medewerkers zo vaak of zo weinig inzetten als je wil en loop je geen risico dat ze na drie maanden uren kunnen claimen. Ook het werkgeversrisico ligt volledig bij het payrollbedrijf. Met de payroll- oplossing van Fooks weet je zeker dat alles voor jouw medewerkers goed geregeld is. Van arbeidsovereenkomst, uitbetaling, pensioenpremie, verzuim, verzekeringen, tot het vakantiegeld. Voor een vast tarief nemen wij alle juridische verplichtingen uit handen, waardoor jij in alle vrijheid kan ondernemen.

Wil je meer weten over nulurencontracten horeca, arbeidscontracten in het algemeen of payrolling? Onze ervaren medewerkers vertellen je er graag meer over. Ze kijken graag met je mee wat voor jouw zaak de beste oplossing is. Of je nu kiest voor nulurencontracten horeca, vaste contracten met vaste uren of payrolling, de gratis personeelsapp van Fooks helpt je makkelijker en sneller je personeelszaken regelen. Boek een vrijblijvende demo om te zien hoe de app jou het werk uit handen neemt.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.