Loontabellen en CAO 2021

28-01-21

Loontabellen en CAO 2021

Iedere medewerker heeft recht op een wettelijk minimumloon. Maar wat zijn deze minimumlonen? Wanneer stijgen deze? En waar hebben medewerkers volgens de loontabellen en CAO recht op? In ons eerder gepubliceerde blogLoontabellen en uurlonen in de horeca lees je meer over uurlonen in de horeca. In dit blog gaan we in op het wettelijke minimumloon 2021 en de horeca CAO 2021. 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon, ook wel WML genoemd, geldt sinds 1 juli 2019 voor alle medewerkers vanaf 21 jaar. Voor medewerkers in de leeftijdscategorie 15 tot 21 jaar, geldt het wettelijk minimumjeugdloon. 

Een medewerker ouder dan 21 jaar heeft automatisch recht op het minimumloon. Dit wettelijk minimumloon geldt voor: 

  • Vast en tijdelijk personeel
  • Oproepkrachten
  • Payrollmedewerkers (lees hier meer over payroll)
  • Uitzendkrachten
  • Werknemers met tewerkstellingsvergunning
  • Personeel van aannemers of onderaannemers

Het wettelijk minimumloon geldt niet voor zelfstandig ondernemers.

Binnen de horeca hebben leerlingen ook recht op het bedrag van het minimum (jeugd)loon en gelden er geen alternatieve staffels meer voor BBL-leerlingen.  

Het wettelijk minimumloon in de horeca wordt elk halfjaar aangepast. Dit gebeurt op vaste momenten, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De CAO wordt jaarlijks herzien en geldt per de eerste van januari. 

Loontabel 2021

Tweemaal per jaar wordt door de KHN een nieuwe loontabel voor de horeca vrijgegeven. Zo ook per de eerste van januari 2021. In deze loontabel gelden verschillende loonschalen. 

Hier vind je meest recente CAO loontabellen.

Horeca CAO 2021

KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn overeengekomen de CAO van 2020 met een jaar te verlengen onder de gelijke voorwaarden. Volgens deze drie partijen heeft de horecasector in deze crisisperiode (COVID-19) behoefte aan rust en stabiliteit. De gelijke voorwaarden zullen hier een steentje aan bijdragen. Deze verlengde horeca CAO zal gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.  

De horeca CAO is voor 2021 bindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De CAO geldt hiermee voor zowel leden van de KHN als voor niet-leden. Indien je als werkgever aangesloten bent bij het HorecaGilde, dan zal de horeca CAO niet bindend zijn. Het HorecaGilde heeft een eigen CAO en deze geldt tot eind 2022.  

Naast de wettelijke minimumlonen worden er in de horeca CAO onder andere de verschillende type medewerkers en de eisen voor goed werkgeverschap met betrekking tot de arbeidsovereenkomsten uitgelegd. Daarnaast staat hierin omschreven aan welke regels je je moet houden omtrent de werktijden, de registratie hiervan en de feestdagen. Gevolgd door het ontwikkelen van je medewerkers en de verschillende soorten functies met bijbehorende uurlonen. 

De volledige horeca CAO 2020 & 2021 download je hier. 

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.