Loonkosten en werkgeverspercentages recreatie en hospitality, wat moet je weten?

Door Joyce Wubben, 08-11-22

Loonkosten en werkgeverspercentages recreatie en hospitality, wat moet je weten?

Om grip op je loonkosten recreatie en het werkgeverspercentage te krijgen en te houden is het belangrijk om te weten wat het eigenlijk precies inhoudt. Loonkosten zijn namelijk meer dan alleen het brutoloon dat je je werknemers betaalt. Kort gezegd bestaan de loonkosten recreatie uit directe en indirecte loonkosten, waarvan de directe loonkosten het grootste deel vormen. In dit blog leggen we uit welke kosten hieronder vallen en hoe je grip op deze kosten houdt.

Directe loonkosten recreatie en hospitality

De directe loonkosten bestaan uit:

 • Het brutoloon volgens de salaristabel behorend bij de CAO (schaal/trede) of de individuele arbeidsovereenkomst
 • Het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie
 • Vakantiegeld
 • Werkgeverslasten:
  • Loonbelasting
  • Premie volksverzekeringen
  • Premie werknemersverzekeringen
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet

Dit zijn alle vaste loonkosten recreatie en hospitality die je betaalt voor je werknemers. Hierbij is het belangrijk om te weten dat het brutoloon nooit lager mag zijn dan het wettelijk minimum, of zoals in de recreatiebranche, het loon dat is vastgelegd in de bindende cao. In de huidige markt, waarbij het lastig is om aan personeel te komen en ze te behouden, is het slim om je werknemers een marktconform loon te bieden, dat meestal hoger ligt dan het minimum en het cao-loon.

Indirecte loonkosten recreatie en hospitality

Naast de bovengenoemde directe loonkosten, moet je ook rekening houden met variabele, indirecte kosten. Hieronder vallen kosten zoals een 13e maand, de niet van winstafhankelijke eindejaarsuitkering, reiskostenvergoedingen, opleidingen en cursussen, werkkleding, eten en drinken voor het personeel tijdens het werk, onkostenvergoedingen, kerstpakketten, jubilea, et cetera.

Een aparte kostenpost van de loonkosten recreatie en hospitality zijn de overige kosten. Dit zijn meestal onvoorziene kosten, maar wel kosten die behoorlijk hoog uit kunnen vallen als je ermee te maken krijgt. Denk hierbij aan kosten door ongevallen binnen je bedrijf, schades veroorzaakt door medewerkers en uitval door ziekte. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen enorme kostenposten vormen. Je kan je hiertegen verzekeren als ondernemer. Houd er echter wel rekening mee dat dit dure verzekeringen zijn. Dergelijke verzekeringen moet je ook meerekenen in je totale loonkosten recreatie en hospitality.

Wat is het werkgeverspercentage?

De loonkosten recreatie en hospitality bestaan dus uit meer dan alleen de bruto loonkosten die je aan je werknemer kwijt bent. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon dat je betaalt, wordt gevormd door de loonbelasting en de premies voor werknemers die jij als ondernemer betaalt. Naast die kosten betaal je als werkgever ook sociale werkgeverslasten over het loon van je werknemer. Deze sociale werkgeverslasten noem je de loonheffingen. Deze loonheffingen maken ook deel uit van je loonkosten recreatie en hospitality. Het is verschil is dat deze loonheffingen bovenop de kosten van het brutoloon komen. Het werkgeverspercentage is het verschil tussen het brutoloon en de totale loonkosten voor de werkgever. Dit percentage verschilt per sector, maar gemiddeld ligt dit tussen de 20 en 35%. Jouw totale loonkosten recreatie en hospitality liggen dus ongeveer 20 tot 35% hoger dan alleen het brutoloon.

Loonheffingen bestaan uit een aantal componenten:

 • Premies werknemersverzekeringen (WW, WIA en WAO)
 • Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas (Whk)
 • Loonbelasting
 • Premies volksverzekeringen (AOW, Anw en Wlz)

Een deel van deze loonheffingen betaal je vanuit het brutoloon van jouw werknemer en een deel komt volledig voor jouw rekening als werkgever.

Grip op loonkosten recreatie is essentieel

Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk om inzicht te hebben in je kosten. Loonkosten recreatie vormen hier een groot onderdeel van. Het is verstandig om een prognose te maken van de verwachte omzet en de verwachte loonsom. Op die manier kan je het percentage loonkosten ten opzichte van je omzet inschatten en bijsturen indien nodig. Met ons gratis personeelsapp kan je hier makkelijk inzicht in creëren door de gratis planningstool te gebruiken en deze te koppelen aan je (verwachte) omzetcijfers. Hierdoor kan je in één oogopslag zien wat de loonkosten recreatie van een planning zijn. Door ook de financiële module te gebruiken en de gegevens te koppelen, krijg je nog beter inzicht in hoe je zaak ervoor staat. Je krijgt dan bijvoorbeeld ook met één druk op de knop inzicht in de loonkosten percentages.

Eerder spraken we al over onvoorziene loonkosten recreatie en de mogelijkheid je, tegen een hoge prijs, daartegen te verzekeren. Een andere optie om het risico op onvoorziene kosten te voorkomen is payrolling. Bij payrolling ben je niet langer de juridisch werkgever van de medewerkers, maar is het payrollbedrijf dat. Alle risico’s en kosten zijn dan ook niet langer voor jou als ondernemer, maar voor het payrollbedrijf. Je betaalt een vast tarief per medewerker per uur. Dat zijn de loonkosten die je hebt, zonder risico op onvoorziene kosten. Hierdoor weet je altijd waar je aan toe bent qua kosten. We vertellen je graag meer over de mogelijkheid van payrollen en kijken graag met je mee of dit een interessante optie voor je is.

We denken graag met je mee op het gebied van loonkosten hospitality. Veel ondernemers vinden inzicht in de loonheffingen, werkgeverslasten en loonkostenpercentages belangrijk, maar willen het liever niet zelf uitrekenen. Het zijn complexe berekeningen die kennis en tijd vergen, tijd die de meeste ondernemers liever aan ondernemen besteden. Bij Fooks helpen we je hier graag mee. Het gebruik van de gratis app maakt het al een stuk makkelijker om hier inzicht in te krijgen. Het door ons laten verzorgen van de volledige salarisadministratie of gebruik maken van onze payrollservice maakt het nog stukken makkelijker. Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je graag vrijblijvend meer over de mogelijkheden en voordelen die ons gratis personeelsapp en verloning via Fooks jou als ondernemer kunnen bieden.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.