Hoe ga jij als horecaondernemer om met de Arbowet horeca?

06-04-23

Hoe ga jij als horecaondernemer om met de Arbowet horeca?

Iedere horecaondernemer weet dat de Arbowet horeca bestaat. Maar een precieze omschrijving van deze wet is voor veel mensen lastig te geven. Iets met veiligheid en gezondheid, maar wat houdt de arbowetgeving horeca nu eigenlijk precies in en waarom is het zo belangrijk?

De Arbowet horeca heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden in de horeca en is een zogenoemde kaderwet. Dat betekent dat de wet geen concrete regels bevat, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in o.a. horecabedrijven. De arbowetgeving horeca stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Door bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken.

Op welke arbeidsrisico’s richt de arbowetgeving horeca zich?

Werken in de horeca is niet vrij van risico’s, er wordt gewerkt met producten en apparatuur die bij onjuist gebruik tot grote en kleine ongelukken kunnen leiden. Het is ook zwaar werk, zowel fysiek als qua werkdruk. Elke horecaondernemer probeert uiteraard bedrijfsongevallen en uitval door te zware belasting te voorkomen. Dit doe je waarschijnlijk door goede en veilige arbeidsomstandigheden te creëren. Al deze arbeidsomstandigheden ter bescherming van je medewerkers zijn onderdeel van de Arbo horeca.

Alle risico’s opsommen zou onbegonnen werk zijn en ze kunnen ook per horecabedrijf verschillen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste arbeidsrisico’s voor de horeca. De arbowetgeving horeca is erop gericht om deze, en andere risico’s, te voorkomen. De zeven belangrijkste risico’s volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn:

 • Fysieke belasting
 • Werkdruk
 • Agressie en geweld
 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Drukapparatuur
 • Arbeid door jongeren

Welke gevolgen kunnen de arbeidsrisico’s hebben en hoe kan je dit voorkomen?

Arbo horeca is niet meer en niet minder dan de arbeidsrisico’s in jouw horecabedrijf inventariseren en ervoor zorgen dat de risico’s zo minimaal mogelijk zijn. Voor bovengenoemde risico’s bespreken we hier de mogelijke gevolgen en hoe je de risico’s kan voorkomen of minimaliseren.

 • Fysieke belasting
  Gevolgen: Overbelasting van de rug, armen, nek en/of schouders kan zorgen voor (langdurig) ziekteverzuim. Een aandoening die zorgt voor ziekteverzuim wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals lange werktijden, weinig of geen pauze, zwaar tillen en veel repeterende bewegingen.

  Voorkomen: Door niet te lange diensten in te roosteren en voldoende pauzes te laten nemen. Als dit mogelijk is, geef je werknemers dan afwisselend werk. Besteed aandacht aan correct tillen en zorg ervoor dat er, daar waar mogelijk, gebruik gemaakt kan worden van een steekwagen of karretje.

 • Werkdruk
  Gevolgen: Te hoge werkdruk is een van belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim in de horeca. Zeker nu er sprake is van een hoog personeelstekort, kan er makkelijk een te hoge werkdruk ontstaan. Werknemers kunnen hierdoor last krijgen van stressklachten, zoals vermoeidheid, slaapproblemen of op langere termijn zelfs overspannenheid of een burn-out.

  Voorkomen: Rooster de medewerkers zo in dat zij ruimte hebben voor een goede werk-privébalans. Medewerkers die nooit echt af kunnen schakelen, rusten niet goed uit. Een keer overwerken of een dag extra werken is niet erg, maar wanneer iemand consequent zes dagen in de week werkt om het rooster rond te krijgen, dan breekt dat naar alle waarschijnlijkheid een keer op. Het personeelstekort is natuurlijk niet zomaar opgelost, maar kijk naar mogelijkheden. Vraag oud-personeel of ze een dagje willen komen helpen, kijk of je zelf ergens diensten kan draaien om de druk weg te halen, huur tijdelijk horeca-uitzendkrachten in als dit in jouw bedrijf kan en kijk of je je werknemers kan helpen of motiveren om vitaal te blijven.

 • Agressie en geweld
  Gevolgen: Het is niet ongewoon dat horecapersoneel te maken krijgt met agressief, intimiderend, onbeschoft of soms zelfs gewelddadig gedrag van gasten. Dit kan een negatieve, onveilige werksfeer tot gevolg hebben. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot ziekteverzuim en langdurige uitval.

  Voorkomen: Maak duidelijke afspraken met je werknemers over hoe je binnen het bedrijf omgaat met agressie, zodat het voor iedereen duidelijk is wat zij moeten doen op het moment dat het gebeurt. Je kan je medewerkers een agressietraining aanbieden, zodat ze kunnen oefenen met een dergelijke situatie en weerbaarder worden. Zorg er in ieder geval voor dat er nazorg is voor medewerkers die ermee te maken krijgen en registreer en evalueer alle incidenten.

 • Geluid
  Gevolgen: Medewerkers kunnen lawaaidoofheid oplopen door te hoge blootstelling aan geluid. Logischerwijs denken we hierbij aan muziek die te hard staat, maar ook het geluidsniveau van apparatuur in de (spoel)keuken kan hoog zijn. Wanneer er bijvoorbeeld veel machines in een betegelde ruimte staan, kan het geluidsniveau ook boven de 80 decibel uitkomen. Langdurige blootstelling aan geluid boven die 80 decibel kan leiden tot lawaaidoofheid.

  Voorkomen: Controleer het geluidniveau in jouw zaak en zorg dat het onder de 80 decibel blijft. Wanneer het daarboven komt, ben je verplicht maatregelen te nemen. Denk hierbij aan het geven van voorlichting en het verstrekken van gehoorbescherming.

 • Gevaarlijke stoffen
  Gevolgen: Bepaalde stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid wanneer ze (per ongeluk) vrijkomen of wanneer ze niet volgens de richtlijnen worden gehanteerd. Stoffen als professionele reinigingsmiddelen, koolzuur- en stikstofcilinders worden veelvuldig gebruikt in de horeca.

  Voorkomen: Zorg dat je een accurate RI&E Je RI&E is een belangrijk en verplicht onderdeel van je arbobeleid. Heb je geen RI&E van je bedrijf, dan overtreed je de Arbowet horeca. Zorg ervoor dat alle gevaarlijke stoffen waar je in je zaak mee werkt, en de risico’s die zij kunnen vormen, beschreven staan in de RI&E. Uiteraard is het dan wel van belang dat je medewerkers op de hoogte zijn van wat hierin staat. Maak dit een onderdeel van het inwerkproces. Waar mogelijk zorg je voor een veilige opslag van de gevaarlijke stoffen, zet bijvoorbeeld geen fles agressieve reiniger of ontstopper naast spoelmiddel voor in de spoelbak. Zet koolzuurcilinders vast en zorg voor een CO2-melder in de ruimtes waar de cilinders staan.

 • Drukapparatuur
  Gevolgen: In veel horecazaken wordt gewerkt met een kelderbierinstallatie. In deze tank(s) wordt het bier onder druk bewaard. Wanneer het drukapparaat kapot gaat, kunnen de druk en eventuele gevaarlijke stoffen vrijkomen. Dit kan leiden tot letsel of verstikking.

  Voorkomen: Kelderbierinstallaties vallen onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur, hier hoort een specifiek keurings- en controleregime bij. Laat je kelderbierinstallatie periodiek keuren door een daartoe bevoegd keuringsinstituut. Vaak plaatst de brouwerij deze tanks en voert hier het onderhoud en de controles op. Zorg ervoor dat dit gebeurt en dat jij over de juiste keuringsrapporten beschikt. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert op deze keuringsdocumenten.

 • Arbeid door jongeren
  Gevolgen: Er zijn strenge regels over de werk- en rusttijden van jongeren, voor jongeren onder de 18 gelden er zelfs aparte regels. Voor jongere werknemers geldt nog meer dat zij voldoende rust nodig hebben en niet te zwaar fysiek en mentaal belast mogen worden. Jongeren lopen meer veiligheids- en gezondheidsrisico’s en zijn vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen, doordat zij nog weinig werkervaring hebben en minder snel gevaar zien.

  Voorkomen: Zorg voor toezicht door een ervaren kracht op het werk van jongeren en besteed extra aandacht aan het geven van voorlichting en instructies over hun werkzaamheden.

Voorkom problemen met de Arbowetgeving

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of o.a. horecawerkgevers zich aan de Arbowet horeca houden. Dit doen zij onder andere door onaangekondigd bedrijfsbezoeken af te leggen. Zij controleren dan of de wettelijke regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden nageleefd worden. Als zij constateren dat dit niet het geval is, kan dat torenhoge boetes opleveren. Door het opstellen van een accurate RI&E maak je voor jezelf inzichtelijk waar de risico’s in jouw bedrijf zich bevinden en kan je ze aanpakken. Bespreek het ook met je medewerkers, zij ervaren soms dingen waar je zelf een blinde vlek voor hebt. En zorg ervoor dat je je medewerkers goede voorlichting en instructies geeft over de bedrijfsrisico’s. De volledige Arbowet vind je hier.

Voor de uitvoering van de Arbowetgeving horeca ben jij als horecaondernemer altijd verantwoordelijk, maar Fooks helpt je graag het ondernemen makkelijker te maken. Dit kan zijn door het gebruiken van onze gratis personeelsapp, waarin je onder andere in een handomdraai roosters maakt, personeelsdossiers bijhoudt, financieel inzicht creëert of verzuim registreert. Of door alle werkgeversverplichtingen, taken en risico’s onder te brengen bij Fooks Payrolling, zodat jij in alle vrijheid kan ondernemen en tijd hebt voor zaken als de Arbowetgeving horeca. Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je graag meer over de mogelijkheden en voordelen voor jouw bedrijf.   

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.