Wat verandert er in de regels over inroosteren in de nieuwe horeca cao?

Door Debbie Brugman, 25-04-22

Wat verandert er in de regels over inroosteren in de nieuwe horeca cao?

In ons vorige blog schreven we al over de loontabellen in de nieuwe cao horeca 2022-2023. In de nieuwe horeca-cao zijn ook wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de regels die gelden op of over het inroosteren van personeel. In dit blog bespreken we een aantal van de regels over inroosteren zoals ze in de nieuwe horeca-cao beschreven staan.

Een belangrijke wijziging is dat het werkrooster minimaal drie weken van tevoren bekend gemaakt moet worden. Voorheen was dit twee weken. Alleen bij noodzakelijke bedrijfsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, kan je het rooster wijzigen in overleg met je medewerkers.

In de nieuwe horeca-cao is het uitgangspunt een vijfdaagse werkweek en, indien mogelijk, vaste wekelijkse vrije dagen. Ook nieuw in de horeca-cao 2022-2023 is de regel dat medewerkers minimaal eenmaal per twee weken recht hebben op tenminste twee aaneengesloten vrije dagen. Een medewerker mag op alle zondagen ingeroosterd worden.

De medewerker mag 13 zondagen per periode van een jaar vrij vragen. Als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, mag je dit verzoek niet weigeren. In de nieuwe horeca-cao staat beschreven dat er geen minimum aantal zondagen in elke periode van 52 weken zijn waarop geen arbeid verricht wordt. Een medewerker werkt alleen op 40 of meer zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken als hij of zij daarmee per geval instemt.

Werk- en rusttijden in de nieuwe cao horeca 2022-2023

Er geldt een maximale arbeidstijd van 12 uur per dienst en 60 uur per week, beide inclusief overwerk. In de nieuwe horeca-cao staat echter wel opgenomen dat dit niet structureel mag voorkomen. In elke periode van vier weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week werken. Over een periode van 16 weken is deze regel nog wat strenger: er mag gemiddeld maximaal 48 uur per week gewerkt worden in een periode van 16 weken (zonder nachtdiensten).

Per dag heeft je werknemer recht op elf aaneengesloten uren rust. Één keer per zeven dagen mag dit verkort worden tot acht uur aaneengesloten rust, als dit noodzakelijk is in verband met de aard van de werkzaamheden of de bedrijfsomstandigheden. Daarnaast heeft je werknemer per aaneengesloten periode van zeven dagen van 24 uur recht op een onafgebroken rusttijd van 36 uur. Dus eens per week een onafgebroken rusttijd van 36 uur. Of hij of zij heeft in elke aaneengesloten periode van veertien dagen recht op een rusttijd van 72 uur, die verdeeld mag worden in rustperiodes van elk minimaal 32 uur onafgebroken rusttijd.

Als een medewerker meer dan vijfenhalf uur werkt, heeft hij of zij recht op een pauze van 30 minuten. Wanneer een dienst langer dan tien uur duurt, heeft hij of zij recht op een pauze van 45 minuten. De pauzes mogen worden opgesplitst in pauzes van vijftien minuten. Pauzes van 15 minuten of langer hoef je niet door te betalen. Een pauze van minder dan 15 minuten is geen pauze en komt voor rekening van de werkgever.

Regels inroosteren nachtdiensten nieuwe cao horeca

Er is sprake van een nachtdienst als er tijdens een dienst meer dan één uur gewerkt wordt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 ’s morgens. Voor nachtdiensten gelden strengere regels dan voor dagdiensten. In de nieuwe horeca-cao staan de volgende regels beschreven over werk- en rusttijden in een nachtdienst:

  • Per nachtdienst mag niet meer dan tien uur gewerkt worden;
  • Als een nachtdienst eindigt ná 02.00 uur mag de medewerker daarna minimaal veertien uur niet werken. Maximaal 1 keer per week mag dat ingekort worden tot acht uur. Dat mag alleen als het soort werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. (Als een nachtdienst eindigt vóór 02.00 uur geldt net als bij dagdiensten dat er na de dienst elf aaneengesloten uren niet gewerkt mag worden;)
  • Maximaal vijf keer per twee weken en 22 keer per jaar mag een medewerker twaalf uur in een nachtdienst werken. Na een nachtdienst van twaalf uur mag er minimaal twaalf uur niet werkt worden;
  • Na een reeks van drie of meer nachtdiensten mag een medewerker minimaal 46 uur niet werken;
  • Als een medewerker regelmatig nachtdiensten draait (zestien of meer per zestien weken), dan mag hij niet meer dan gemiddeld 40 uur per week werken binnen die zestien weken;
  • Als de medewerker slechts af en toe een nachtdienst draait (minder dan zestien per zestien weken) geldt hetzelfde als voor dagdiensten: gemiddeld maximaal 48 uur werken per week;
  • In de nieuwe horeca-cao staat dat er, in afwijking van de wet, maximaal 140 nachtdiensten per jaar mogen worden gewerkt, óf er mag ten hoogste 38 uur per twee weken gewerkt worden tussen 00.00 en 06.00 uur. Deze laatste regeling wordt vooral gebruikt voor medewerker die slechts delen van de nachtdiensten draaien, bijvoorbeeld in cafés en discotheken;
  • Een medewerker mag niet meer dan zeven achtereenvolgende diensten werken als één van die diensten een nachtdienst is.

Bovenstaande regels zouden het onmogelijk maken om fulltime in de nachthoreca te werken. Ook in de nieuwe horeca-cao is een uitzondering opgenomen voor alleen uitgaansgelegenheden waar uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaamheden worden verricht in de nachtdienst. Dan mag een werknemer per vier weken maximaal twintig nachtdiensten werken.

Hoe krijg je je rooster rond met al deze regels over inroosteren in de nieuwe horeca-cao?

Het klinkt als een mission impossible om je rooster met al deze regels nog rond te krijgen. Toch klinkt het heftiger dan het is. In de nieuwe horeca-cao is veel aandacht werk-privébalans. Hoewel het misschien iets meer moeite kost om het rooster rond te krijgen volgens deze regels, zorgt het er aan de andere kant wel voor dat je werknemers fitter blijven, meer tevreden zijn over hun werktijden en werk-privébalans en daardoor waarschijnlijk langer voor je blijven werken. Uiteindelijk is het dus een win-winsituatie.

Roosters maken is meestal niet de grootste hobby van de gemiddelde ondernemer. Met al deze regels lijkt het misschien nog lastiger. Met de gratis planningsapp van Fooks wordt dit een stuk makkelijker en sneller. In een handomdraai maak je roosters en met behulp van de templates en filters kan je op een makkelijke manier rekening houden met voorkeuren, wensen en regels. Een goed rooster is niet alleen belangrijk vanwege alle regels die we hierboven benoemd hebben, het bied je ook grip op je loonkosten en de omzet. Doordat je met onze gratis personeelsapp altijd realtime inzicht hebt in je rooster, de omzet en alle belangrijke financiële gegevens en personeelsgegevens, kan je makkelijk en op tijd bijsturen.

Ben je benieuwd hoe onze gratis personeelsapp jou het ondernemen makkelijker? En hoe Fooks helpt bij het voldoen aan alle regels bij het maken van een planning? Boek dan een vrijblijvende demo. Wil je liever eens één op één met een van onze ervaren HR-medewerkers sparren over de mogelijkheden en voordelen voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.