Ziekteverzuim in de horeca

Door Debbie Brugman, 28-01-22

Ziekteverzuim in de horeca

Zoals we al eerder schreven heeft de horeca een lager ziekteverzuim dan andere sectoren. In 2021 lag dit weliswaar door corona wat hoger dan normaal, maar zelfs toen lag het nog lager dan in andere sectoren. Ziekteverzuim horeca is echter wel een zaak waar je als ondernemer over na moet denken en op voorbereid moet zijn. Een langdurig zieke werknemer kan voor jou als ondernemer namelijk wel een grote kostenpost betekenen.

In dit blog nemen we je mee langs de verplichtingen die je als werkgever hebt bij langdurig ziekteverzuim horeca, de mogelijkheden om het risico te minimaliseren en praktische hulpmiddelen voor verzuimregistratie. Maar we beginnen met een actueel thema: hoe ga je om met ziekteverzuim horeca door of in verband met corona?

Corona en ziekteverzuim horeca

Door corona is het ziekteverzuim horeca sowieso al hoger dan normaal, omdat er bijna continu allerlei quarantainemaatregelen zijn geweest ter voorkoming van verspreiding van het virus. Medewerkers die een hoestje hadden of lichte verkoudheidsklachten waar ze normaal gesproken mee kwamen werken, moesten ineens verplicht thuis blijven. Normaal gesproken geldt er een wachtdag wanneer een werknemer zich ziek meldt, bij thuisquarantaine uit voorzorg mag er geen wachtdag in rekening worden gebracht. 

Inmiddels leven we al bijna twee jaar met corona en hebben we met allerlei maatregelen en beperkingen te maken gehad. Waar iedereen het eerste jaar, al dan niet gedwongen, niet of nauwelijks op vakantie ging, gaan mensen nu wel weer naar het buitenland op vakantie. Hoe zit het als je medewerker op vakantie gaat naar het buitenland en daarna in quarantaine moet? In de situatie waarin een werknemer willens en wetens op reis is gegaan naar een vakantieland waar tijdens het boeken of voor vertrek een negatief reisadvies gold, of het land code oranje of rood had, komt de quarantaine voor rekening en risico van de werknemer. Wanneer het land gedurende de vakantie een negatief reisadvies krijgt, moet de werknemer onmiddellijk terugkeren om in thuisquarantaine te gaan. Doet hij of zij dit niet, dan komt de quarantaine ook voor rekening en risico van de werknemer. Als ondernemer is het verstandig om dit voor de vakantieperiode aan je medewerkers te communiceren.

Welke verplichtingen heb je als ondernemer bij langdurig ziekteverzuim horeca?

Je mag een werknemer die door ziekte niet in staat is om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren niet ontslaan. Dit opzegverbod geldt in principe voor 104 weken. Bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim horeca is het belangrijk om de juiste stappen te volgen om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter (Wpv) te voldoen. Bij ziekmelding moet je aan een aantal eisen voldoen om extra loondoorbetalingen te voorkomen. Hiervoor moet je de volgende stappen volgen:

Dag 1: Ziekmelding doorgeven aan de Arbodienst.

Week 6: Probleemanalyse door de Arbodienst. Hierin staan de reden en duur van het verzuim en de re-integratiemogelijkheden.

Elke zes weken: De voortgang van de arbeidsongeschiktheid met de werknemer bespreken. Dit is onderdeel van het re-integratiedossier.

Week 8: Plan van aanpak. Hierin staat wat er nodig is om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Week 35: Actueel oordeel Arbodienst en evaluatie van plan van aanpak.

Week 42: Ziekmelding doorgeven aan UWV.

Week 52: Opstellen van eerstejaarsevaluatie.

Week 88: Opstellen re-integratieverslag (RIV)

Week 90: Aanvraag Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) door de medewerker.

Week 104: Einde loondoorbetalingsverplichting (tenzij er sprake is van een loonsanctie).

Het UWV kan jou als ondernemer een loonsanctie opleggen als zij oordelen dat je als werkgever niet voldoende aan de re-integratie van je werknemer hebt gedaan. Een loonsanctie kan maximaal één jaar duren, in die periode moet je ook alsnog de inspanningen verrichten die volgens het UWV te weinig zijn geweest.

Kan je het risico van ziekteverzuim horeca minimaliseren?

Je kan zelf een aantal dingen doen om het ziekteverzuim horeca laag te houden. Zorg voor een goede werksfeer. Tevreden werknemers zullen zich niet zomaar ziek melden. Zorg voor een veilige werkomgeving. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar wanneer je zorgt dat jouw zaak zo veilig mogelijk is (denk aan anti-slipvloeren, veilige trappen en afstapjes, werkbladen op de juiste hoogte, etcetera) voorkom je onnodige blessures of ongelukken.

Je kan je als ondernemer verzekeren tegen ziekteverzuim horeca. Een verzuim­verzekering met arbodienstverlening biedt jou als horecaondernemer niet alleen financiële zekerheid als je ziekte moet uitbetalen, maar ook een effectieve aanpak van verzuim. Verzuimverzekeringen zijn echter niet goedkoop en de premie gaat omhoog naarmate het aantal zieke werknemers stijgt en de duur van de ziekte toeneemt. Of dit interessant is voor jouw bedrijf, hangt af van je bedrijfssituatie. Een andere interessante optie is payrolling. Hiermee breng je alle werkgeversverplichtingen, taken en risico’s onder bij het payrollbedrijf. Dus ook de kosten van verzuim en re-integratietrajecten.

Hulpmiddelen voor registratie ziekteverzuim horeca

Het is belangrijk om ziekteverzuim horeca goed te registreren. Of je werknemer nu een paar dagen of zes maanden ziek is, als ondernemer moet je het verzuim registreren en doorgeven aan de arbodienst of het UWV. Je bent ook verplicht om als werkgever de regels over verzuim bekend te maken aan je werknemers. De werknemer moet weten hoe, bij wie en hoe laat hij of zij uiterlijk moet laten weten dat hij of zij ziek is. Al deze gegevens moeten geregistreerd en bijgehouden worden. Dit is een behoorlijke rompslomp voor ondernemers.

Gelukkig kan het tegenwoordig ook makkelijker. Door het gebruik van verzuimsoftware staan alle gegevens meteen in het digitale dossier van de werknemer. Bij Fooks hebben we deze digitale verzuimregistratie in onze gratis personeelsapp verwerkt. Alles wat je als horecaondernemer nodig hebt om je personeelszaken te regelen, vind je in de app.

Wil je meer weten over de mogelijkheden en voordelen van de personeelsapp? Boek dan de gratis demo. Ben je benieuwd of payroll een interessante optie voor jouw bedrijf is? Max vertelt je er graag meer over. Ontvang je liever direct een voorstel op maat, klik dan hier.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.