Werkgeverslasten horeca, waar betaal je eigenlijk allemaal voor?

Door Joyce Wubben, 23-04-21

Werkgeverslasten horeca, waar betaal je eigenlijk allemaal voor?

In een eerder blog vertelden we je al over loonkosten in de horeca en het werkgevers percentage. De werkgeverslasten vormen een onderdeel van de totale loonkosten en omvatten loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet. Werkgeverslasten berekenen, of loonkosten in het algemeen, is een complexe bezigheid, omdat er allerlei zaken bij komen kijken waar je rekening mee moet houden. De werkgeverslasten zijn geen vast percentage van het brutoloon. Om je wat duidelijkheid te geven in welke lasten je nu eigenlijk allemaal betaalt en waarvoor, bespreken we in dit blog de verschillende sociale werkgeverslasten horeca.

Werkgeverslasten berekenen, waaruit bestaat het werkgeversdeel sociale lasten?

Nederland is een verzorgingsstaat, dat betekent dat er regelingen zijn waar mensen op terug kunnen vallen wanneer ze bijvoorbeeld arbeidsongeschikt of werkloos raken. Dit wordt gefinancierd door een sociaal stelsel waar zowel werknemer als werkgever aan mee betalen door middel van premies. Voor jou als werkgever betekent dit dat je werkgeverslasten horeca onder andere bestaan uit een deel sociale lasten, ook wel sociale werkgeverslasten genoemd. 

De sociale werkgeverslasten horeca bestaan uit premies werknemersverzekeringen en de Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). De Werkgeversheffing Zvw is een bijdrage aan de kosten van de zorgverzekering. Deze premie bedraagt 7% van het brutoloon en staat los van de premie die de werknemer zelf betaalt voor de zorgverzekering. 

Premies werknemersverzekeringen; substantiële kostenpost van het percentage werkgeverslasten horeca

Deze premies bestaan uit:

  • Premie ten behoeve van het Algemeen Werkloosheidsfonds (WW/AWf);
  • Premie ten behoeve van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA/WAO);
  • Gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas (Whk). 

Uit het Algemeen Werkloosheidsfonds worden WW-uitkeringen betaald en transitievergoedingen voor mensen die na twee jaar arbeidsongeschiktheid worden ontslagen. De premie die je betaalt voor het Algemeen Werkloosheidsfonds kent twee percentages: 2,7% of 7,7% van het brutoloon. De lage premie betaal je voor werknemers met een vast contract (met minimale uren), het hoge percentage voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. Dit verschil van 5% is ingevoerd om het aantrekkelijker te maken werknemers een vast contract te bieden en omdat de kans kleiner is dat werknemers met een vast contract aanspraak zullen maken op het werkloosheidsfonds. 

Met het Arbeidsongeschiktheidsfonds worden WAO/WIA-uitkeringen bekostigd voor mensen die arbeidsongeschikt raken. Als werkgever betaal je hiervoor 7,53% van het brutoloon. 7,03% hiervan wordt gebruikt voor het bekostigen van WAO/WIA-uitkeringen, de overige 0,5% wordt gebruikt voor de kinderopvangtoeslag.

De premie Werkhervattingskas bestaat uit de premie WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en de premie Zw (Ziektewet) en wordt gebruikt om het inkomen te compenseren dat een werknemer misloopt door arbeidsongeschiktheid. Het percentage verschilt per sector en per bedrijf en is onder andere afhankelijk van de grootte van je bedrijf. De gedifferentieerde premie bedraagt ongeveer 1,31% van het brutoloon, maar dit kan dus per bedrijf verschillen. Je kan een deel van de WGA-premie door de werknemer laten betalen (hier zijn regels aan verbonden) en je kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager te zijn voor het WGA-deel van de premie. Dit is over het algemeen alleen interessant voor middelgrote en grote bedrijven.

Percentage werkgeverslasten en werkgeverslasten berekenen, wat is het belang?

De bovengenoemde werkgeverslasten horeca zijn slechts een deel van de werkgeverslasten. De totale lasten omvatten ook nog de loonbelasting en de premies volksverzekeringen. Het is belangrijk om een goed beeld van al deze werkgeverslasten en de totale loonkosten te hebben, zodat je weloverwogen keuzes kan maken bij bijvoorbeeld de planning, maar ook bij uitbreiding van je team. Pas als je helder hebt wat een werknemer jou als ondernemer onderaan de streep kost, kan je goed financieel inzicht creëren. Loonkosten, en daarmee dus ook werkgeverslasten horeca, vormen een groot deel van je kosten en zijn dus van invloed op je nettoresultaat. Aan het eind van de maand kan je niets meer veranderen aan de loonkosten van die maand, het is daarom belangrijk om vooraf prognoses te maken van de verwachte omzet en loonkostensom.

Om de kosten ten opzichte van je verwachte omzet in te kunnen schatten en tijdig bij te kunnen sturen, kan je gebruik maken van een online personeelsplatform zoals dat van Fooks. In onze gratis app maak je in een handomdraai planningen, koppel je deze aan je financiële gegevens en personeelsdossiers en creëer je inzicht in je bedrijf. Doordat je precies kan zien wat een medewerker op een bepaalde dienst je kost, is het heel eenvoudig om op basis van de verwachte omzet een passend rooster te maken. Of het nu gaat om werkgeverlasten berekenen, verzuim bijhouden, loonkostenpercentages berekenen: het kan allemaal heel makkelijk met onze personeelsapp. Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je graag meer over werkgeverslasten horeca, waar je op moet letten en hoe je het makkelijker kan maken voor jezelf. Om meer te weten te komen over het gemak van onze app, kan je hier je gratis demo inplannen.

Wil je liever helemaal niet bezig zijn met werkgeverslasten berekenen, salarisadministratie of loonkostenpercentages? We helpen je graag. Neem contact op met max@fooks.nl voor meer  informatie. 

 

 

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.