Verlof en vakantie in de horeca: dit moet je weten

30-07-21

Verlof en vakantie in de horeca: dit moet je weten

Het liefst zou je al je medewerkers waarschijnlijk de hele zomer aan het werk zien om het rooster rond te krijgen. Je personeel heeft echter ook recht op vakantie en het opnemen van diverse verlofsoorten. Vakantie, verlof: wat is het verschil eigenlijk en wat zijn de regels voor de horeca? En hoe houd je makkelijk het aantal uren en aanvragen van je medewerkers bij? Dat leggen we je graag uit. 

Het verschil tussen verlof en vakantiedagen horeca

Verlof en vakantiedagen worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn wel degelijk twee verschillende dingen. Vakantie is een periode waarin de werknemer betaald vrij heeft. Deze vrije uren gaan van zijn of haar vakantiesaldo af, dat minstens vier de wekelijkse arbeidsduur is. Vakantiedagen worden opgebouwd op basis van het aantal gewerkte uren. Verlof is betaald of onbetaald vrij in verband met een gebeurtenis in het leven van de werknemer. Verlof wordt (in de meeste gevallen) niet opgebouwd, maar is een recht waar de werknemer op terug kan vallen. Elke verlofvorm kent zijn eigen voorwaarden.

Vakantiedagen horeca, dit zijn de regels

Vakantiedagen horeca zijn bij wet en cao vastgelegd. Elke medewerker heeft wettelijk recht op een minimum van vier maal het aantal uur dat de werknemer per week werkt. In de praktijk komt dat neer op vier weken of 20 dagen vakantie per jaar bij een fulltime dienstverband. De horeca-cao kent daarnaast nog bovenwettelijke vakantiedagen. Dit zijn er vijf bij een fulltime dienstverband van 38 uur. Bovenwettelijke vakantiedagen horeca vervallen pas na vijf jaar. Wettelijke vakantiedagen horeca moeten binnen zes maanden, na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, opgenomen worden.

Het opnemen van vakantiedagen moet altijd in overleg gebeuren. Een werknemer moet een aanvraag doen en jij als werkgever moet hier binnen 14 dagen op reageren. Je mag vakantiedagen alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Onderbezetting op de planning doordat werknemers tegelijk vakantie aanvragen kan een voorbeeld zijn om een vakantie aanvraag te weigeren als werkgever. Wanneer je als werkgever niet binnen twee weken reageert op een schriftelijke vakantieaanvraag, wordt de aanvraag automatisch toegekend. Houd er dus rekening mee dat je de vakantieaanvragen op tijd moet behandelen.

Vaak kiezen werkgevers ervoor om hun werknemers voor een bepaalde datum hun vakantieaanvraag voor de zomervakantie te laten doen, zodat ze op tijd kunnen zien of er ergens knelpunten ontstaan. Door iedereen tegelijk zijn of haar vakantieaanvraag in te laten dienen voorkom je scheve gezichten als blijkt dat er te veel mensen tegelijkertijd vrij willen zijn. Maak afspraken met je personeel over hoeveel mensen er in een bepaalde periode vrij kunnen zijn en spreek af hoe jullie gaan bepalen wie er vrij krijgen als er te veel werknemers tegelijk vrij willen.

Verlof horeca, welke soorten verlof zijn er?

In de horeca-cao zijn een aantal soorten verlof vastgelegd waar werknemers recht op hebben. Hieronder bespreken we aantal van de meest voorkomende:

 • Buitengewoon verlof horeca

Werknemers hebben recht op buitengewoon verlof met behoud van loon: 

 • 4 dagen, maar in ieder geval de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis, bij overlijden van je partner of (stief)kind
 • 2 dagen bij overlijden van een van je (schoon)ouders
 • 1 dag bij begraven of cremeren van je broer, zwager, (schoon)zuster of eigen grootouder
 • 1 dag bij het in ondertrouw gaan, je huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap of dat van je (stief)kind, broer, zus of (schoon)ouder
 • 1 dag bij je 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap, of dat van je kinderen, (schoon)ouders of grootouders

Bedenk dat in het geval van sterfgevallen goed werkgeverschap belangrijker is dan de letter van de wet volgen. Een werknemer die verplicht weer komt werken, terwijl hij of zij daar nog niet aan toe is na het overlijden van bijvoorbeeld een partner, levert jullie allebei niets op.

 • Zwangerschapsverlof

Een werkneemster die zwanger is, heeft recht op minstens 16 weken, doorbetaald, zwangerschapsverlof. Als werkgever kun je hiervoor een WAZO uitkering aanvragen bij het UWV.

 • (Aanvullend) Geboorteverlof

Wanneer de partner van de werknemer bevalt, heeft de werknemer recht op 1 (werk)week, doorbetaald, geboorteverlof. Daarnaast mag hij of zij nog vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Hierbij zorgt het UWV voor de loondoorbetaling. De werknemer krijgt 70% doorbetaald van zijn of haar normale loon.

 • Ouderschapsverlof

Beide ouders kunnen 26 weken, onbetaald, ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof dient minimaal twee maanden van tevoren aangevraagd te worden.

 • Kortdurend zorgverlof

Werknemers mogen kortdurend zorgverlof aanvragen om maximaal tien werkdagen voor een zieke partner, ziek kind of ziek familielid te zorgen. De werkgever moet hierbij minimaal 70% van het loon doorbetalen.

 • Langdurig zorgverlof

Werknemers mogen om dezelfde reden als bij kortdurend zorgverlof maximaal 30 werkdagen langdurig zorgverlof aanvragen. Dit verlof mag over achttien weken verspreid worden en is onbetaald verlof.

 • Calamiteitenverlof

Je werknemers hebben recht op deze vorm van verlof als zij niet kunnen werken vanwege 'onvoorziene' of 'zeer bijzondere persoonlijke' omstandigheden. De regels voor dit verlof zijn wat minder afgebakend, maar in de wet staan een aantal richtlijnen:

 • Onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen. Bijvoorbeeld als het huis van je werknemer in brand staat of de waterleiding is gesprongen.
 • Zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als je werknemer met spoed naar het ziekenhuis moet, om de bevalling van de eigen partner bij te wonen, of rondom het overlijden van een huisgenoot of naaste familie.
 • Een verplichting volgens de wet of overheid waarvan de vervulling niet in de vrije tijd kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld het verplicht verschijnen in de rechtbank.
 • De uitoefening van het actief kiesrecht. Maar met de ruime openingstijden van de kieslokalen tegenwoordig is hier vrijwel nooit meer sprake van.

Hoe houd je verlof en vakantiedagen horeca overzichtelijk?

Met onze gratis planningsapp houd je makkelijk het aantal vakantie-uren, vakantieaanvragen en verlofaanvragen van je werknemers bij en kan zowel jij als de werknemer in één oogopslag zien hoeveel vakantie-uren hij of zij heeft staan.


Maak in de app een rooster voor de zomermaanden waarin je een minimale bezetting hanteert. Op die manier kan je heel makkelijk zien hoe veel mensen je nodig hebt en hoeveel werknemers er dus tegelijkertijd vakantiedagen op kunnen nemen. Werknemers kunnen hun vakantie-aanvraag in de app doen en wanneer jij deze goedkeurt, wordt dit meteen aangepast in de weekplanning. Op die manier heb je altijd een actueel overzicht van de beschikbare medewerkers.

Wil je meer weten over het opnemen van verlof en vakantiedagen horeca of over de mogelijkheden van onze gratis app? Boek een kosteloze demo of neem contact op met een van onze ervaren HR-medewerkers.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.