Vanaf welke leeftijd mag je werken in de horeca?

Door Debbie Brugman, 28-03-22

Vanaf welke leeftijd mag je werken in de horeca?

Veel horecazaken werken met minderjarigen. Maar wat zijn de regels als het gaat over werktijden horeca voor minderjarigen? Hieraan zijn strenge regels verbonden. Dit geldt zowel voor de werktijden horeca als de werkzaamheden die ze uit mogen voeren. In dit blog kijken we naar de regels en wetten die voor deze groep werknemers geldt.

Minimumleeftijd horeca

In de Arbeidstijdenwet is vastgelegd dat jongeren vanaf 13 jaar mogen werken. Dat is de minimumleeftijd in de horeca. Er gelden echter wel regels voor het soort werkzaamheden, hoeveel ze mogen werken en op welke tijdstippen. De Arbeidstijdenwet maakt een onderscheid tussen kinderen (jonger dan 16) en jeugdigen (16- en 17-jarigen). De beperking in tijd en werkzaamheden geldt voor kinderen, voor jeugdigen geldt alleen een beperking in werktijden horeca.

Regels werktijden en werkzaamheden horeca 13- en 14-jarigen

13- en 14-jarigen mogen alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen zij nooit werken. Op niet-schooldagen mogen ze maximaal zes uur werken, op vakantiedagen maximaal zeven uur. Ze mogen niet meer dan twaalf uur tijdens een schoolweek werken en niet meer dan 35 uur tijdens een vakantieweek.

De werkzaamheden die ze mogen uitvoeren bestaan uit niet-industriële hulparbeid van lichte aard. Dat betekent dat er in de horeca niet veel overblijft qua werkzaamheden. Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt bijvoorbeeld vrijwel altijd gezien als geïndustrialiseerde arbeid. Ook mogen ze niet met gevaarlijke stoffen werken, de meeste schoonmaakmiddelen vallen daaronder. Wat ze wel mogen is helpen met bedienen. Om te voorkomen dat je beticht wordt van kinderarbeid moet je kunnen aantonen dat je de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van het kind beschermt. Dat geldt zowel voor de werkzaamheden als de manier waarop het werk is georganiseerd.

Hoe zit het met de werkzaamheden en werktijden horeca voor 15- tot 17-jarigen?

Deze leeftijdsgroepen mogen wat meer, al is dat bij 15-jarigen nog steeds beperkt. Voor 15-jarigen geldt het volgende qua werktijden horeca:

 • Maximaal twee uur werken op schooldagen;
 • Maximaal twaalf uur werken per schoolweek;
 • Maximaal veertig uur werken per vakantieweek;
 • Ze mogen op zaterdag én zondag werken, maar niet allebei achter elkaar (voor werken op zondag is uitdrukkelijke toestemming van ouders of verzorgers);
 • Ze moeten minimaal zes vrije zondagen per zestien weken hebben;
 • Bij een dienst langer dan 4,5 uur is de pauze minimaal een half uur;
 • Ze mogen tussen 07.00 en 19.00 werken (in vakantieperiodes maximaal tot 21.00).

Een 15-jarige mag ook geen geïndustrialiseerde arbeid uitvoeren. Wel mag hij of zij lichte werkzaamheden in de keuken verrichten, helpen met het opzetten van het terras en bedienen bij een lunchroom of koffiezaak waar geen alcohol geschonken wordt. In de Drank- en Horecawet is vastgelegd dat kinderen onder de 16 alleen mogen werken in een ruimte waar geen alcohol geschonken wordt. De enige uitzondering hierop is wanneer 14- of 15-jarigen voor hun opleiding een stage in de horeca moeten volgen.

16- en 17-jarigen mogen wat dat betreft een stuk meer. Zij mogen in cafés en restaurants werken en alcohol schenken. Er moet wel altijd een volwassen deskundige aanwezig zijn bij de werkzaamheden. Qua werktijden horeca biedt deze leeftijdsgroep ook wat meer mogelijkheden. Voor 16- en 17-jarigen geldt:

 • Maximaal negen uur per dag werken;
 • Maximaal 45 uur per week werken;
 • Gemiddeld 40 uur per week werken in een periode van vier aaneengesloten weken;
 • Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd;
 • Ze mogen op zaterdag én zondag werken, tenzij ze de vrijdag ervoor of de maandag erna naar school moeten;
 • Ze moeten per 52 weken minimaal dertien zondagen vrij zijn;
 • Als ze zeven dagen achter elkaar gewerkt hebben, moeten ze daarna een rustperiode van minimaal 36 aaneengesloten uren hebben;
 • Bij een dienst langer dan 4,5 uur is de pauze minimaal een half uur;
 • Ze mogen tot 23.00 werken.

In onderstaand schema vind je een overzicht van de werktijden horeca voor minderjarigen.

 

 13- en 14-jarigen

15-jarigen

16- en 17-jarigen

Per dag

 

 

 

Op schooldagen

Nee

Max. 2 uur

Max. 9 uur *

Op niet-schooldagen

Max. 6 uur

Max. 8 uur

Max. 9 uur

Op vakantiedagen

Max. 7 uur

Max. 8 uur 

Max. 9 uur 

Per week

 

 

 

Tijdens schoolweken

Max. 12 uur

Max. 12 uur

Max. 45 uur*

Tijdens vakantieweken

Max. 35 uur

Max. 40 uur

Max. 45 uur

Werken op zondag?

Nee

Ja, mits er op zaterdag niet wordt gewerkt en/of omgekeerd. Ouders/verzorgenden moeten toestemming geven.

Ja. Let op: wanneer er op zaterdag én zondag wordt gewerkt, mag er op de vrijdag direct ervoor of de maandag direct erna geen schooltijd zijn.
* schooltijd telt mee als arbeidstijd

 

Waar moet je nog meer rekening mee houden behalve werktijden horeca?

Behalve de werktijden horeca voor minderjarigen zijn er nog een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Qua loon hebben zij recht op minimaal het minimumjeugdloon. Daarnaast hebben zij ook recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen is 10,64%. Daarover betaal je een opslag van 8,85% voor de vakantietoeslag. Wanneer je minderjarigen als vakantiekrachten inzet, kan het slim zijn om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld voor de duur van de vakantieperiode of het seizoen zijn. De arbeidsovereenkomst loopt dan van rechtswege af aan het eind van de afgesproken periode. Wanneer de contractperiode korter dan zes maanden is, kan je geen proeftijd afspreken. Wanneer het contract zes maanden of langer loopt, let dan op de aanzegtermijn.

Bij overtreding van de werktijden horeca minderjarigen of een overtreding in de werkzaamheden die ze mogen uitvoeren, riskeer je als werkgever een boete van de Arbeidsinspectie. Deze boete is minimaal €200,-, maar kan afhankelijk van de ernst van de overtreding (veel) hoger uitvallen. Zorg er dus voor dat je goed op de hoogte bent van wat er wel en niet mag qua werktijden horeca en werkzaamheden als je minderjarigen in dienst neemt.

Het is altijd belangrijk om grip op de uren te hebben, maar bij minderjarigen is het dus extra belangrijk om in de gaten te houden dat ze niet te veel werken. Met de gratis planningsapp van Fooks maak je niet alleen in een handomdraai een rooster, maar kan je ook precies zien hoeveel uur iemand nog ingeroosterd kan worden zonder dat je over het maximale aantal (contract)uren heen gaat.

De gratis personeelsapp is er om jou het ondernemen makkelijker te maken. Alle personeelszaken bij elkaar in een app, waardoor jij tijd overhoudt om te doen wat je het liefste doet: ondernemen! Ben je nieuwsgierig hoe onze personeelsapp het jou makkelijker maakt? Boek dan een vrijblijvende demo. Wil je meer weten over personeelszaken, arbeidsvoorwaarden voor minderjarig personeel of andere personeelsvraagstukken? Onze ervaren HR-medewerkers sparren er graag over met je. Neem gerust contact met ons op.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.