Vakantiegeld horeca in tijden van crisis

Door Pascal van Rijsbergen, 07-05-21

Vakantiegeld horeca in tijden van crisis

Veel horecaondernemers hebben hun terrassen weer geopend op 28 april. Eindelijk, het begin is er! Sommige ondernemers hebben hun personeel tijdens de coronacrisis niet aan kunnen houden, anderen hebben hun personeel het afgelopen jaar in dienst gehouden. Voor alle ondernemers is het een financieel zwaar jaar geweest. Toch staat er zo vlak na de heropening al een kostenpost te wachten: het vakantiegeld. Vakantiegeld horeca moet in principe verplicht in mei of juni uitbetaald worden.

Voor ondernemers die hun personeel in de loop van vorig jaar hebben moeten ontslaan, heeft de uitbetaling van het vakantiegeld horeca al plaatsgevonden bij de laatste salarisafrekening van de medewerkers. Ondernemers die hun personeel in dienst gehouden hebben moeten binnenkort het vakantiegeld uitbetalen aan hun medewerkers. Heb je dit als ondernemer ingecalculeerd en dit opzij kunnen zetten het afgelopen jaar? Of sta je nu voor een grote uitgave waarvan je eigenlijk niet weet hoe je deze moet betalen?

Wat zijn de regels omtrent vakantiegeld horeca?

Vakantiegeld horeca is een verplichte toeslag. Volgens de horeca-cao hebben medewerkers recht op 8% vakantiegeld. Dit wordt berekend over het brutoloon dat in het vakantiejaar bij de werkgever is verdiend. Dus ook als je van dat jaar zeven maanden dicht bent geweest, moet je je medewerkers die in dienst zijn gebleven vakantiegeld betalen over die maanden. Deze kosten behoren net als het salaris tot de directe loonkosten die gewoon doorlopen, ook al mocht je personeel niet aan het werk.

Het vakantiejaar dat gebruikt wordt voor de berekening van het vakantiegeld horeca loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Uitbetaling vakantiegeld horeca moet in principe plaatsvinden in mei of juni aan het eind van het lopende vakantiejaar, tenzij met alle medewerkers schriftelijk overeengekomen is dat het per maand uitbetaald wordtgedurende het lopende vakantiejaar. In de volksmond noemen we het vakantiegeld, maar de officiële term is vakantietoeslag. Een andere term is vakantiebijslag. Vakantiegeld is eigenlijk de term voor het loon dat een werknemer krijgt tijdens zijn vakantie. Vermeld daarom bij de uitbetaling en reservering van het vakantiegeld horeca op de loonstrook altijd de term vakantietoeslag om verwarring te voorkomen.

Uitbetaling vakantiegeld horeca uitstellen?

Vakantietoeslag is een vast onderdeel van je personeelskosten. Als ondernemer is het verstandig om het vakantiegeld horeca per werknemer, per maand te reserveren. Op die manier voorkom je mogelijke problemen bij de uitbetaling in mei of juni. Al dekt de NOW-regeling ook gedeeltelijk de kosten voor de uitbetaling vakantiegeld horeca, het kan afgelopen jaar best wel een uitdaging zijn geweest voor ondernemers om het vakantiegeld te reserveren.

Wanneer je het vakantiegeld niet op tijd uitbetaalt, kan je een boete krijgen die op kan lopen tot 50% van het verschuldigde loon. Maar wat nu als je na het afgelopen jaar niet weet waar je het geld vandaan moet halen om het vakantiegeld uit te betalen? Je mag als werkgever de uitbetaling vakantiegeld horeca niet zomaar uitstellen. Het is wel toegestaan om schriftelijk met je werknemers af te spreken dat je het op een later moment uitbetaalt, of om een betalingsregeling met je personeel te treffen waarin je afspreekt het bedrag in termijnen te betalen. Een lager bedrag uitbetalen is niet toegestaan.

Je medewerkers moeten het wel eens zijn met het uitstellen van de uitbetaling vakantiegeld horeca. Je mag je medewerkers niet onder druk zetten om akkoord te gaan met je voorstel. Bedenk dat het voor je werknemers financieel waarschijnlijk ook geen topjaar is geweest en zij het vakantiegeld misschien ook hard kunnen gebruiken. Als je financiële situatie het echt niet toelaat om het nu uit te betalen, bespreek het dan open en eerlijk met je personeel. Als ze jouw situatie kennen en begrijpen dat het geen onwil van jouw kant is, zijn ze waarschijnlijk eerder geneigd om mee te werken. Het is voor iedereen een uitzonderlijk jaar geweest en iedereen wint er uiteindelijk bij als jouw zaak, en daarmee hun baan, deze crisis overleeft. Het is in deze situatie niet gek om je medewerkers om begrip te vragen. Betrek ze bij het probleem en toon ook begrip voor hun situatie. Leg alle eventuele afspraken schriftelijk vast met een handtekening van beide partijen en bewaar dit in het personeelsdossier.

Vragen over vakantiegeld horeca of andere personeelszaken?

Heb je vragen over wat er mogelijk is qua uitstel van uitbetaling vakantiegeld horeca of andere personeelszaken, neem dan gerust contact op met onze ervaren HR-medewerkers. Zij helpen je graag in deze rare tijden. Sta je op het punt om nieuw personeel aan te nemen en wil je meer weten over de voordelen van verlonen via payroll en daarmee het werkgeversrisico bij het payrollbedrijf onderbrengen? Neem dan contact op met Max of plan een gratis demo om kennis te maken met onze diensten.

Hopelijk mag de horeca snel weer volledig doen waar hij goed in is en vullen volle terrassen, cafés en restaurants het straatbeeld weer van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. En hoeven horecaondernemers niet meer wakker te liggen van de vraag of en wanneer ze hun medewerkers hun vakantiegeld kunnen betalen.

Proost op een mooie, drukke zomer!

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.