Regels en uitzonderingen voor arbeidsovereenkomsten horeca

06-04-21

Regels en uitzonderingen voor arbeidsovereenkomsten horeca

Horecacontracten zijn juridische documenten waar alle rechten en plichten voor zowel de werknemer als de werkgever in staan. Zoals bij elk juridisch document moet dit document aan bepaalde eisen voldoen en gelden er bepaalde wettelijke regels waar je rekening mee moet houden bij het afsluiten van arbeidsovereenkomsten in de horeca. Eerder bespraken we al de verschillende soorten horecacontracten. In dit blog bespreken we een aantal van de regels en eisen en de uitzonderingen hierop.

Aan welke eisen moeten horecacontracten voldoen?

Er zijn een aantal eisen aan een arbeidsovereenkomst horeca. Een daarvan is dat het een schriftelijke overeenkomst moet zijn die beide partijen tekenen en ontvangen, dit mag ook digitaal. Er zijn een aantal dingen die in een contract vermeld moeten worden:

 • Naam en woonplaats van werknemer en werkgever;
 • Plaats waar het bedrijf gevestigd is;
 • Functie of het soort werk dat de werknemer gaat uitvoeren;
 • Datum indiensttreding;
 • De duur van het contract (bij een tijdelijk contract);
 • Hoeveel uur de werknemer gaat werken;
 • De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • De lengte van de eventuele proeftijd;
 • De hoogte van de vakantietoeslag;
 • Het aantal vakantiedagen;
 • De duur van de opzegtermijn;
 • Pensioenregeling als die van toepassing is;
 • De cao als die van toepassing is.

Regels bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst horeca

Voor tijdelijke contracten geldt dat je maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag geven in een periode van drie jaar. Een vierde contract in drie jaar of overschrijding van de maximale periode van drie jaar betekent automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Opeenvolgende tijdelijke horecacontracten vormen de keten van contracten. Binnen één keten kunnen dus maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten horeca gegeven worden. Om aan een nieuwe keten te beginnen, moet een werknemer minimaal zes maanden uit dienst geweest zijn.

Uitzondering hierop zijn seizoenkrachten. In de horeca-cao is opgenomen dat seizoenkrachten onbeperkt tijdelijke contracten mogen krijgen, zolang er maar altijd drie maanden tussentijd zit tussen de contractperiodes. Seizoenwerkers zijn werknemers die alleen tijdens een bepaald seizoen werken vanwege klimaat of natuur. Denk bijvoorbeeld aan een strandtent of het terrasseizoen. Deze medewerkers kan je steeds opnieuw een tijdelijk contract van maximaal negen maanden geven. Let er wel op dat je ze in de drie maanden dat ze niet onder contract staan ook absoluut niet laat werken, want dan vervalt de uitzonderingsregel.

Proeftijd in horecacontracten, wanneer wel en wanneer niet?

Niet bij elke arbeidsovereenkomst horeca mag een proeftijd afgesproken worden. Voor tijdelijke contracten van zes maanden of korter is geen proeftijd toegestaan. Voor tijdelijke horecacontracten langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar mag de proeftijd maximaal een maand bedragen. Voor tijdelijke contracten van twee jaar of langer en voor contracten voor onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van twee maanden. Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werknemer als de werkgever het contract per direct opzeggen. Voor een opvolgende arbeidsovereenkomst na een tijdelijk contract mag niet opnieuw een proeftijd in het contract opgenomen worden. Uitzondering hierop is wanneer de functie waarvoor het nieuwe contract geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vraagt. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker bediening gaat werken als (assistent-)bedrijfsleider.

Bij ontslag in de proeftijd geldt geen opzegtermijn. Ook hoeft er geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag en mag een werknemer in zijn of haar proeftijd ook ontslagen worden als hij of zij ziek is. Wanneer de werknemer daarom vraagt, ben je wel verplicht om de reden voor ontslag schriftelijk mede te delen.

Zelf doen of uitbesteden?

Het opstellen, verlengen en beëindigen van horecacontracten vergt kennis. Het document moet juridisch kloppen, want fouten kunnen je duur komen te staan. Als ondernemer kan je arbeidsovereenkomsten horeca zelf opstellen aan de hand van modelovereenkomsten die online te vinden zijn. Houd er wel rekening mee dat je daar niet zomaar aanpassingen in kan maken, omdat dit de juridische juistheid teniet kan doen. Je boekhouder of accountant de contracten op laten stellen is ook een optie. Je kan er ook voor kiezen om gebruik te maken van een online personeelsplatform als Fooks en heel makkelijk contracten te maken met templates. De contracten kunnen digitaal ondertekend worden en staan meteen in het personeelsdossier in de app. Het voordeel van dit platform is dat je alle gegevens bij elkaar hebt, van planning tot personeelsdossier.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van horecacontracten maken met behulp van Fooks of over de andere mogelijkheden van onze gratis personeelsapp? We vertellen je er graag meer over in een persoonlijk gesprek of een demo!

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.