Overwerken horeca, normaalste zaak van de wereld of niet?

Door Joyce Wubben, 11-03-22

Overwerken horeca, normaalste zaak van de wereld of niet?

De horeca is een branche waar overwerken geen vreemd gegeven is. Omdat drukte niet altijd voorspelbaar is en uitval in een rooster niet altijd direct op te vangen is. Maar soms ook simpelweg door slechte planning. Als het niet de spuigaten uit loopt en je medewerkers flexibel zijn, hoeft overwerken horeca geen probleem te zijn. Er zijn wel een aantal regels waar je je aan moet houden en zaken waar je rekening mee moet houden. Daarnaast kan het voor het werkplezier van je medewerkers goed zijn om er zoveel mogelijk aan te doen om overwerken horeca zo veel mogelijk te beperken.

Overwerken horeca en de Arbeidstijdenwet

De horeca-cao zegt het volgende over overwerken horeca: De uren waarmee de normale arbeidstijd, de arbeidstijd bij aanwezigheidsdiensten of een langere afgesproken werktijd wordt overschreden, is overwerk. Hierbij wordt uitgegaan van de Arbeidstijdenwet. Om een duidelijk beeld te schetsen, bespreken we hier eerst een aantal regels uit de Arbeidstijdenwet die van belang zijn om overwerken horeca volgens de regels te laten verlopen.

Volgens de Arbeidstijdenwet mag een werknemer:

 • Maximaal 12 uur achter elkaar werken;
 • Maximaal 60 uur per week werken;
 • Gedurende een periode van 16 aaneengesloten weken gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Daarnaast heeft een medewerker recht op:

 • Minimaal 11 uur rust na afloop van een werkdag.

(dit mag één keer per week ingekort worden tot 8 uur als daar een gegronde reden voor is);

 • Minimaal 36 uur rust na een werkweek.

(ook hier mag sporadisch vanaf geweken worden als dat noodzakelijk is. In dat geval heeft de werknemer daarna recht op minimaal 72 uur ononderbroken rust in een periode van 14 dagen);

 • Op een werkdag van meer dan 5,5 uur heeft een werknemer recht op twee pauzes van minimaal 15 minuten of één pauze van 30 minuten;
 • Op een werkdag van meer dan 10 uur extra pauzetijd van minimaal 15 minuten.

In het Arbeidstijdenbesluit is daarnaast een regel opgenomen die afwijkt van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet: werknemers in de horeca mogen vaker ’s nachts werken, namelijk 20 nachtdiensten per 4 weken.

Overuren horeca-cao, de regels

Over overwerken horeca zijn enkele regels opgenomen in de horeca-cao. In de basis wordt dus uitgegaan van de bovengenoemde regels uit de Arbeidstijdenwet. Daarnaast geldt dat je een werknemer mag vragen over te werken als dat in overeenkomst is met de volgende regels:

 • Je mag een werknemer meer of minder dan 38 uur per week laten werken om op die manier pieken en dalen op te kunnen vangen. Over een heel jaar mag een werknemer echter niet meer dan de wettelijke 1976 uur werken (dat is gemiddeld 38 uur per week);
 • Het overwerk horeca is niet in strijd met de Arbeidstijdenwet. Een werknemer mag het maken van overuren horeca weigeren als dit hem of haar herhaaldelijk gevraagd wordt. Een invalkracht mag overwerken horeca ook weigeren als hij of zij ander werk heeft ingepland of schoolverplichtingen heeft;
 • Er bestaat geen overwerktoeslag in de horeca. Je moet een werknemer echter wel compenseren bij overwerken horeca. Hierbij heb je de keuze uit twee opties:
 • Tijd voor tijd

Elk overwerkuur moet gecompenseerd worden met een uur doorbetaalde vrije tijd. Deze vrije tijd moet binnen zes maanden opgenomen (kunnen) worden. Is dat niet mogelijk dan heeft de werknemer alsnog recht op uitbetaling van de overwerkuren.

 • Uren uitbetalen

Een werknemer kan er ook voor kiezen de overwerkuren uitbetaald te krijgen. Je betaalt dan een uurloon van 100% voor elk gewerkt uur.

Overwerken horeca, goede registratie en duidelijke afspraken

In veel horecabedrijven wordt overwerken horeca als normaal gezien en lang niet altijd worden deze uren gecompenseerd. Zolang de verhoudingen tussen werknemer en werkgever goed zijn en de afspraken over overwerken nageleefd worden, zullen overuren in de horeca niet snel een probleem vormen. Wanneer de verhoudingen met een (ex)werknemer echter op gespannen voet komen te staan, kan het voor problemen zorgen als er geen duidelijke afspraken over gemaakt zijn. We geven je een aantal tips om claims met betrekking tot overwerken horeca te voorkomen:

 1. Houdt een goede urenadministratie bij en communiceer deze duidelijk met de werknemers;
 2. Laat werknemers ervoor tekenen als er geen overuren zijn gemaakt, of voor het aantal overuren dat wel gemaakt is. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het periodieke functioneringsgesprek;
 3. Maak schriftelijke afspraken over overwerken horeca en hoe deze bijgehouden en gecompenseerd worden;

Door een goede urenadministratie bij te houden kan je een hoop ellende voorkomen over overwerken horeca. Maak duidelijke, schriftelijke afspraken over hoe overwerkuren gecompenseerd worden en over welke periode het gemiddeld aantal uren bekeken wordt. Als jij je werknemer elke week voor het volledig aantal uren nodig hebt, heeft het weinig nut om hem of haar tijd voor tijd te beloven. Heb je een bedrijf dat in de zomer piekdagen draait, dan kan het slim zijn om afspraken te maken over de uren die in die periode gedraaid worden en in welke periode dat gecompenseerd gaat worden door minder uren per week te draaien. In alle gevallen is een goede urenregistratie essentieel.

Met de gratis personeelsapp van Fooks doe je dit in een handomdraai. Personeel vult hun uren in en jij hoeft ze alleen nog goed te keuren. Hiermee heb je een accuraat overzicht van de uren van je personeel en zie je bij het maken van het rooster in een oogopslag of een werknemer nog overuren heeft staan die gecompenseerd moeten worden. Hierdoor voorkom je opgebouwde overuren horeca die jij niet meer op de radar hebt en kom je niet voor verrassingen te staan.

Naast de urenregistratie helpt de gratis personeelsapp van Fooks je met het voorkomen van te veel overuren door de mogelijkheden van de planningstool. Door goed te roosteren kunnen (sommige) overwerkuren voorkomen worden. Op basis van omzet, reserveringen, eerdere roosters valt in veel gevallen een accurate planning te maken. Door te werken met de templates in de app, maak je heel makkelijk roosters waarin je variabelen meeneemt die belangrijk zijn voor een accurate planning. Soms valt overwerken horeca niet te voorkomen, maar door de gratis personeelsapp optimaal te gebruiken valt er altijd winst te behalen. Daarnaast maakt de app jou het ondernemen makkelijk doordat je al je personeelszaken bij elkaar hebt. Van planning tot personeelsdossiers, van financieel inzicht tot verzuimregistratie: de app geeft je inzicht in al je personeelszaken.

Wil je meer weten over hoe onze app jou helpt op het gebied van urenregistratie of een van de andere vele voordelen die de app jou als ondernemer biedt? Boek hier een vrijblijvende demo om te ontdekken hoe de app het werk voor jou doet. Spar je liever met een van onze ervaren HR-medewerkers over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Mail ons dan gerust om een afspraak te maken!

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.