Ouderschapsverlof horeca, hoe zit het vanaf augustus?

Door Joyce Wubben, 02-08-22

Ouderschapsverlof horeca, hoe zit het vanaf augustus?

Met ingang van 2 augustus 2022 verandert er het een en ander op het gebied van ouderschapsverlof horeca. In dit blog nemen we je mee in de regels en veranderingen en bespreken we het verschil tussen geboorteverlof, ouderschapsverlof en vaderschapsverlof horeca.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; ouderschapsverlof en vaderschapsverlof horeca zijn hetzelfde verlof. Dit verlof kunnen (beide) ouders opnemen tot het kind acht jaar is. Geboorteverlof is het betaald verlof dat de partner direct na de geboorte van het kind kan opnemen.

Wat verandert er per 2 augustus aan het ouderschapsverlof horeca?

Ouderschapsverlof is geen nieuw fenomeen. Tot het kind acht jaar is hebben ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Wat nieuw is, is dat ouders vanaf 2 augustus in het eerste levensjaar van hun kind negen werkweken betaald ouderschapsverlof horeca op kunnen nemen.

Het idee achter de aangepaste wetgeving is dat beide ouders meer tijd kunnen doorbrengen met hun (pasgeboren) kind. Dit ouderschapsverlof of vaderschapsverlof horeca wordt betaald door middel van een uitkering van het UWV. De medewerker krijgt 70% van het normale dagloon doorbetaald tijdens dit betaald ouderschapsverlof horeca.

Naast het ouderschapsverlof horeca mag ook de partner aanvullend geboorteverlof opnemen. Na de bevalling van de partner van de medewerker, heeft de medewerker sowieso recht op geboorteverlof. Dit is eenmaal het aantal werkuren dat hij of zij per week werkt. Dit verlof betaal jij als werkgever. Deze verlofdagen moeten binnen vier weken na de bevalling opgenomen worden. Sinds 1 juli 2020 kan een partner ook vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit hoef jij als werkgever niet te betalen. Voor dit verlof geldt een uitkering van 70% van het loon via het UWV. Dit aanvullende geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Hoe werkt het ouderschapsverlof horeca?

Terug naar het ouderschapsverlof horeca. Hoe gaat dit in zijn werk en waar moet je rekening mee houden? Een werknemer is verplicht twee maanden voor het gewenste ouderschapsverlof horeca de aanvraag schriftelijk in te dienen bij de werkgever. In deze aanvraag geeft de werknemer aan hoe hij of zij het ouderschapsverlof wil opnemen (aaneengesloten, een x-aantal uur per week, etc.). Ook kan de werknemer aangeven of het ouderschapsverlof horeca afhankelijk is van de bevallingsdatum of niet.

Het aantal verlofuren is afhankelijk van het aantal contracturen dat een medewerker heeft. Het totale ouderschapsverlof horeca bedraagt 26 keer het aantal contracturen per week. Hiervan zijn per 2 augustus negen weken betaald (70% via het UWV) en zeventien weken onbetaald. Uiteraard gaan de weken onbetaald verlof pas in wanneer de betaalde weken ouderschapsverlof opgenomen zijn. Ook voor ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen, geldt de nieuwe regeling. Hierbij geldt dat het kind niet ouder dan een jaar mag zijn en dat de ouders nog niet het volledige ouderschapsverlof hebben opgenomen. In dat geval heeft een ouder ook recht op (een deel) van het negen weken betaald ouderschapsverlof horeca.

Een medewerker hoeft niet eerst een bepaalde periode in dienst te zijn voordat hij of zij aanspraak kan maken op betaald ouderschapsverlof horeca. De aanvraag moet twee maanden van tevoren gedaan worden. Als een werknemer op 1 maart in dienst komt, mag hij of zij een aanvraag doen voor 1 mei.

De werkgever vraagt de uitkering (vanaf 2 augustus) aan bij het UWV via het werkgeversportaal. Het ouderschapsverlof horeca is een WAZO-uitkering. Deze kan alleen worden aangevraagd nadat het verlof is opgenomen door de werknemer. De werkgever weet dan ook pas welke uren de werknemer daadwerkelijk heeft opgenomen. De werkgever vult de aanvraag in met behulp van de verzuimmelder, een digitaal formulier. Vier weken na de ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof krijgt de werkgever van het UWV te horen of de uitkering is toegekend. De werkgever heeft een aantal gegevens nodig voor de aanvraag:

  • De geboortedatum van het kind;
  • De ingangsdatum van het betaald ouderschapsverlof horeca;
  • Het aantal werkweken dat de werknemer betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen (minimaal één week, maximaal negen weken);
  • De bevestiging dat de werknemer het aantal weken verlof van het eerste betaalverzoek al heeft opgenomen.

Het UWV betaalt de uitkering aan de werkgever en die maakt het over naar de werknemer. Het is ook mogelijk om bij het UWV aan te geven dat het bedrag rechtstreeks naar de werknemer kan worden overgemaakt.

Andere belangrijke weetjes omtrent ouderschapsverlof horeca

Voor het ouderschapsverlof horeca geldt de benadelingsregeling: de rechten van een werknemer mogen niet in het gedrang komen door het verlof. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen beperkingen opgelegd mogen worden ten opzichte van vakantieopname, of dat een werknemer geen salarisverhoging of promotie mis mag lopen tijdens het verlof.

Een aanvraag voor ouderschapsverlof horeca mag in principe niet geweigerd worden. Dat mag alleen als het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hiervan is echter niet snel sprake. Dat het lastig is om vervanging te regelen is bijvoorbeeld geen gegronde reden. Ook projecten die stil komen te liggen zijn geen gegronde reden voor weigering van de aanvraag.

Tijdens het betaalde ouderschapsverlof horeca loopt de vakantie-opbouw gewoon door. Tijdens de onbetaalde weken is dit niet het geval. Als de medewerker nog werkt naast zijn of haar ouderschapsverlof en hij of zij wordt ziek, dan hoeft de werkgever alleen de uren te betalen die de werknemer zou werken. Het ouderschapsverlof loopt ook gewoon door, ook als de medewerker ziek is door zwangerschap of bevalling.

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor adoptie- en pleegouderschap voor een kind tot acht jaar. Hierbij geldt wel dat het verlof opgenomen moet worden in het eerste jaar nadat de adoptie of plaatsing een feit is.

Een medewerker mag voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof horeca opnemen. Hij of zij hoeft niet eerst het verlof voor één kind op te maken voor het verlof van een ander kind begint. In het geval van een tweeling heeft een medewerker recht op twee keer ouderschapsverlof.

Wil je meer weten over ouderschapsverlof horeca en wat dit voor jouw zaak betekent? Onze ervaren HR-medewerkers vertellen je er graag meer over. Bij Fooks denken we graag met je mee in mogelijkheden over al je personeelszaken. Wil jij je liever bezighouden met ondernemen dan met personeelszaken en administratie? Dan is Fooks Payrolling misschien wel een goede oplossing voor jouw bedrijf. Wij nemen je het juridisch werkgeverschap uit handen en buigen ons over zaken als ouderschapsverlofaanvragen. Jij houdt je bezig met wat je écht leuk vindt: in alle vrijheid ondernemen. Geen risico’s, geen geregel. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.