Loontabellen en horeca-cao 2022 en 2023

Door Debbie Brugman, 11-04-22

Loontabellen en horeca-cao 2022 en 2023

Er is door KHN, FNV Horeca en CNV Vakmensen een akkoord bereikt over een nieuwe horeca-cao voor heel 2022 en 2023. De nieuwe cao gaat per 1 april in. De belangrijkste wijzigingen betreffen het horeca-cao uurloon voor vakkrachten en het horeca-cao minimumloon van niet-vakkrachten en leerlingen. In dit blog zullen we de belangrijkste wijzigingen van deze nieuwe horeca-cao 2022 en 2023 bespreken.

Wijzigingen horeca-cao uurloon vakkrachten, niet-vakkrachten en leerlingen

De lonen van vakkrachten stijgen per 1 april 2022 binnen de loonschalen met 3,4%. Per 1 januari 2023 stijgen de lonen binnen de loonschalen nogmaals met 2%. Wanneer een werknemer een loon ontvangt boven het eindloon van de loonschaal wordt er volgens de horeca-cao 2022-2023 ook een loonsverhoging toegekend, maar alleen als de werknemer langer dan 24 maanden in dienst is. Deze verhoging bedraagt 2% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023. Bovenop de loonstijging wordt vanaf 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast indien de werknemer een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in een nieuw loongebouw per 1 januari 2023. Het staat een werkgever ook vrij om een eigen beoordeling te maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.

In de horeca-cao 2022-2023 gelden ook voor niet-vakkrachten en leerlingen nieuwe afspraken over het minimumloon. De lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Doordat vanaf 1 september de cao-jeugdpercentages toegepast worden in plaats van de percentages van het wettelijk minimumloon, gaan de horeca-cao uurlonen voor jongeren tot 21 jaar met 10 tot 20% omhoog.

Hieronder een samengevatting:

  • Loonsverhoging van 3,4% op 1 april 2022 en 2% op 1 januari 2023 voor vakkrachten beneden het eindloon;
  • Loonsverhoging van 2% op 1 april 2022 en 2% op 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (mits 24 maanden in dienst);
  • Lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren omhoog;
  • Loongebouw met treden met daarin verwerkt een jaarlijkse periodiek van 2% bij voldoende functioneren.

Overige afspraken in de horeca-cao 2022-2023

Naast de nieuwe afspraken over horeca uurlonen, zijn er ook afspraken gemaakt over andere zaken. Zo is er in de nieuwe horeca-cao 2022-2023 meer aandacht voor werk- en privébalans. Het werkrooster moet minimaal drie weken van tevoren bekend zijn. Bij het maken van dit rooster wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig twee aaneengesloten wekelijkse rustdagen (rekening houdend met een vijfdaagse werkweek). Voortaan heeft de werknemer in ieder geval een keer in de twee weken recht op ten minste twee aaneengesloten rustdagen. Het was al een bestaand recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn, dat recht blijft gehandhaafd. De tijd voor tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan binnen drie maanden gerealiseerd zijn (dit was voorheen zes maanden). Als dat niet lukt, moet alsnog 50% toeslag worden betaald over de gewerkte feestdag.

Een medewerker wordt sneller gezien als vakkracht doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever voortaan ook meetelt.

De uitzonderingen op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) blijven bestaan in de horeca-cao 2022-2023. Dit betekent dat voor seizoenskrachten de verplichte tijd tussen twee tijdelijke contracten minimaal drie maanden blijft, in plaats van de zes die gebruikelijk zijn bij niet-seizoenskrachten. De oproeptermijn bij een oproepovereenkomst is verkort van vier dagen naar 24 uur in de horeca-cao 2022-2023.

Horeca-cao 2022-2023, volgende kostenpost na de coronacrisis?

In een sector die hard getroffen is door de coronacrisis lijken de loonsverhogingen nog eens een extra financiële uitdaging. De loonstijgingen zijn echter marktconform en in een krappe arbeidsmarkt is het noodzakelijk om deze marktconforme loonstijging door te voeren om de sector aantrekkelijk te houden voor werknemers. Al voor de coronacrisis was het lastig om horecapersoneel te vinden, sinds de coronacrisis lijkt het soms een mission impossible. Met alleen een hoger loon zal dit probleem niet in één klap opgelost worden. In een eerder blog schreven we al wat hier nog meer bij kan helpen.

De meeste horecazaken zijn nog herstellende van de financiële klap van de coronacrisis. Een goed inzicht in je kosten en omzet is daarom op dit moment belangrijker dan ooit. Grip op je financiën is daarom essentieel. Met de gratis personeelsapp van Fooks creëer je dit in een handomdraai. Ook maakt de app het eenvoudig om roosters te maken. Dit biedt je inzicht in de loonkosten en geeft je de mogelijkheid bij te sturen waar nodig, zodat je loonkosten niet onnodig hoog zijn.

Wat als je nu net een werknemer loonsverhoging had gegeven, omdat je hem of haar bijvoorbeeld heel graag wilde behouden en de concurrentie hem of haar een aanbod deed? Verhogingen die tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 zijn vastgelegd, mogen verrekend worden met de verhoging per 1 april. Een verhoging die voor 1 januari 2022 is vastgelegd mag alleen worden verrekend als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Meer weten over hoe Fooks jou het ondernemen makkelijker maakt?

Wil jij graag eens sparren over wat de nieuwe horeca-cao 2022-2023 voor jouw bedrijf betekent? Of ben je liever bezig met ondernemen en wil je weten wat de mogelijkheden zijn als je de hele salarisadministratie liever uitbesteedt? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Ben je nieuwsgierig hoe onze gratis personeelsapp jou het ondernemen makkelijker maakt en je inzicht in en grip op je financiën geeft? Boek dan hier een gratis demo.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.