Loonkosten horeca en het werkgeverpercentage, hoe bereken je die?

Door Pascal van Rijsbergen, 19-03-21

Loonkosten horeca en het werkgeverpercentage, hoe bereken je die?

Loonkosten bestaan uit meer dan alleen het brutoloon dat je kwijt bent aan een werknemer. Eerder bespraken we al personeelskosten en loonkostenpercentages, maar waaruit bestaan deze kosten en percentages? In dit blog vertellen we je meer over loonkosten in de horeca en het werkgeverpercentage.

Om een gezond bedrijf te runnen, moet je grip hebben op de kosten die je maakt. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in je kosten en te weten waaruit ze bestaan. De totale loonkosten horeca bestaan voor het grootste gedeelte uit directe loonkosten. Het overige deel wordt gevormd door indirecte loonkosten en overige kosten.

Directe loonkosten horeca

De directe loonkosten bestaan uit:

 • Bruto loon volgens salaristabel behorend bij CAO (schaal/trede) of de individuele arbeidsovereenkomst
 • Het werkgeversgedeelte van pensioenpremie
 • Vakantiegeld
 • Niet van winst afhankelijke eindejaarsuitkering/13e maand
 • Werkgeverslasten:
  • Loonbelasting
  • Premie volksverzekeringen
  • Premie werknemersverzekeringen
  • Bijdrage Zorgverzekeringswet

Het salaris van een medewerker mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon of, zoals in de horeca het geval is, het loon dat vastgelegd is in de bindende cao. Het loon dat vastgelegd is in een cao ligt over het algemeen boven het minimumloon. Wanneer je je werknemers graag voor langere tijd aan je bedrijf wil binden, is het verstandig om te kijken wat het marktconforme loon is. Een werknemer die tevreden is over zijn of haar werk én het bijbehorende salaris zal niet zo snel op zoek gaan naar een andere werkgever.

Indirecte loonkosten horeca

Naast de bovenstaande vaste loonkosten heb je ook te maken met variabele, indirecte kosten. Denk hierbij aan secundaire arbeidsvoorwaarden als onkostenvergoedingen, reiskostenvergoedingen, opleidingen en cursussen, jubilea, kerstpakketten, werkkleding, eten en drinken voor het personeel, et cetera.

Dan blijven er nog overige kosten over. Dit zijn vaak onvoorziene kosten, zoals kosten door ongevallen, schades veroorzaakt door personeel en uitval door ziekte. Vooral dat laatste kan behoorlijk in de papieren lopen bij langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Je kan je hier als ondernemer tegen verzekeren met een ziekteverzuimverzekering. Dit zijn geen goedkope verzekeringen en tellen mee in je totale loonkosten.

Een andere optie om het risico op onvoorziene kosten te voorkomen is payrolling. Bij payrolling ben je niet langer de juridisch werkgever van de medewerkers, maar is het payrollbedrijf dat. Alle risico’s en kosten zijn dan ook niet langer voor jou als ondernemer, maar voor het payrollbedrijf. Je betaalt een vast tarief per medewerker per uur, dat zijn de loonkosten die je hebt. Hierdoor weet je altijd waar je aan toe bent qua kosten. We vertellen je graag meer over de mogelijkheid van payrollen en kijken met je mee of dit een interessante optie voor je is.

Loonkosten en werkgeverpercentages, wat houdt het in?

Om een duidelijk beeld te krijgen van wat je totale loonkosten zijn, moet je dus naar meer kijken dan alleen het brutosalaris van je personeel. Het verschil tussen het bruto- en nettoloon dat je uitbetaalt zit in de premies voor de werknemer en de loonbelasting, die je als werkgever afdraagt. Daarnaast betaal je als werkgever ook nog sociale werkgeverslasten. Dit bij elkaar noem je de loonheffingen. Al deze loonkosten komen bovenop de kosten van het brutoloon. Dit verschil tussen het brutoloon en de totale loonkosten voor de werkgever is het werkgeverpercentage. Het werkgeverpercentage verschilt per sector, maar ligt gemiddeld rond de 30%. Wanneer je het brutosalaris op 100% stelt, is het loon dat de werknemer ontvangt ongeveer 70% door belastingen en premies die de werknemer betaalt over zijn of haar loon. De kosten voor de werkgever komen op ongeveer 130% tot 140% ten opzichte van het brutoloon.

Waaruit bestaan loonheffingen?  

 • Premies werknemersverzekeringen:
  • Premie ten behoeve van de werkloosheidswet (WW);
  • Premie ten behoeve van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA/WAO);
  • Gedifferentieerde premie ten behoeve van de Werkhervattingskas (Whk)
 • Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Loonbelasting
 • Premies volksverzekeringen:
  • Premie ten behoeve van de Algemene Ouderdomswet (AOW);
  • Premie ten behoeve van de Algemene nabestaandenwet (Anw);
  • Premie ten behoeve van Wet langdurige zorg (Wlz).

Een deel van deze loonheffingen houd je in op het loon van je werknemer en een deel komt volledig voor jouw rekening als werkgever.

Loonkosten horeca, het belang van goed doorrekenen

Wanneer je alleen aan het eind van de maand kijkt naar wat je loonkosten waren, kan je er niets meer aan veranderen. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het beter om vooraf prognoses te maken van de verwachte omzet en de verwachte loonkostensom. Zo kan je het percentage loonkosten ten opzichte van je omzet inschatten en bijsturen indien nodig. Een handige manier om hier inzicht in te krijgen is het gebruik van een online planningstool die gekoppeld is aan je (verwachte) omzetcijfers. Met het gratis online personeelsplatform van Fooks heb je al deze gegevens bij elkaar en kan je precies zien wat de loonkosten van een planning zijn. Wanneer je ook gebruik maakt van de financiële module koppel je deze gegevens heel simpel aan elkaar en heb je onder andere inzicht in je loonkostenpercentage.

We denken graag met je mee op het gebied van loonkosten. Voor veel ondernemers is zich bezig houden met loonheffingen, werkgeverpercentages loonkosten en loonkostenpercentages iets dat ze wel belangrijk vinden, maar liever niet zelf uit willen moeten rekenen. Het zijn complexe berekeningen die kennis en tijd vergen, tijd die de meeste ondernemers liever aan ondernemen besteden. Bij Fooks helpen we je hier graag mee. Het gebruik van de gratis app maakt het al een stuk makkelijker om hier inzicht in te krijgen, het door ons laten verzorgen van de volledige salarisadministratie of gebruik maken van onze payrollservice maakt het nog stukken makkelijker. In een gratis demo laten we je zien wat de mogelijkheden en voordelen voor jouw bedrijf zijn.

Nieuwsgierig wat er op het gebied van loonkosten horeca voor jou te behalen valt? Neem gerust contact met ons op, onze ervaren HR-medewerkers denken graag met je mee.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.