Hoe maak ik een ondernemingsplan in de horeca?

01-07-20

Hoe maak ik een ondernemingsplan in de horeca?

Wanneer je je eigen horecazaak wil starten, is het aan te raden om een ondernemingsplan op te stellen. Hierin beschrijf je gedetailleerd hoe je de onderneming wilt opzetten. 

Waarom stel je een horeca ondernemingsplan op?

Het opzetten van een onderneming vraagt om de nodige voorbereidingen. Door het schrijven van een ondernemingsplan ben je genoodzaakt om na te denken over belangrijke zaken als onder andere je onderneming, de doelgroep, de vraag- en aanbodontwikkelingen en de financiering. Een bedrijfsplan horeca analyseert al deze aspecten en legt een duidelijke en haalbare strategie vast om succes te garanderen. Je krijgt inzicht in je eigen sterke en zwakke punten en kan gericht actie ondernemen. Het schrijven van een bedrijfsplan is niet verplicht, maar wel noodzakelijk als je gebruik wil maken van een lening of subsidies. 

Uit welke onderdelen bestaat een ondernemingsplan horeca?

 1. De introductie/samenvatting
  In de samenvatting geef je de lezer een korte, heldere beschrijving van je plan en het bedrijf. Met een goede introductie maak je direct duidelijk wat je gaat doen, waarom je dit gaat doen en de manier waarop je jouw plannen gaat uitvoeren. Wat is de bedrijfsformule? Wat onderscheidt jouw horecazaak van andere zaken? Hoe ga je het aanpakken? Maak de lezer nieuwsgierig naar de rest van je plan. Schrijf dit hoofdstuk als laatste, zodat je een duidelijk beeld hebt van wat je gaat presenteren. 

 2. De ondernemer
  Met dit gedeelte van het plan presenteer je jezelf. Zie dit als je CV.
  • Persoonlijke gegevens
   Wie ben je? Waar woon je? Wat is je hoogst genoten opleiding? Ben je eerder ondernemer geweest? Heb je relevante werkervaring? 

  • Eigenschappen en kwaliteiten
   Beschrijf waarom je een onderneming wil beginnen en denk goed na over je eigen persoonlijke kwaliteiten. Wat zijn je sterke en zwakke punten? Over welke vakinhoudelijke eigenschappen, professionele vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten moet je beschikken om van je onderneming een succes te maken? Waaruit blijkt het dat jij over die eigenschappen beschikt? Vraag mensen uit je omgeving om je te helpen, maar niet alleen mensen die dichtbij je staan. Je wil er tenslotte achter komen hoe anderen je kwaliteiten als ondernemer inschatten. 

  • Motieven en ambities
   Leg uit waarom je je eigen onderneming wil starten, waarom je erin gelooft en wat je ambities op zakelijk en/of privégebied zijn. Geef een persoonlijke motivatie. 
 3. De onderneming
  • Bedrijfsgegevens
   Hier vul je je bedrijfsgegevens aan. Denk hierbij niet alleen aan je handelsnaam, KVK-nummer en rechtsvorm, maar ook aan zaken als vergunningen, verzekeringen en met welke tarieven omzetbelasting je te maken hebt. 

  • Het idee
   Zie dit gedeelte van het plan als een elevator pitch en benadruk je passie, inspiratie en ambitie. Beschrijf in deze stap zo nauwkeurig mogelijk wat jouw idee zo uniek maakt. Zorg ervoor dat de lezer geënthousiasmeerd is en verder wil lezen. 

 4. Marktonderzoek en marketingplan
  Als horecaondernemer moet je weten hoe de markt in elkaar steekt. Krijg meer inzicht door de huidige markt te analyseren en ontdek wat de vooruitzichten zijn. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en trends in de horeca? Hoe ziet de marktomvang eruit? 
  • Doelgroep en klantonderzoek
   Door te beginnen met het samenstellen van een lijst waarin je zoveel mogelijk kenmerken van je gasten omschrijft, krijg je inzicht in je ideale gast. Segmenteer de markt en denk hier onder andere aan opleiding, woonplaats, religie, persoonskenmerken en sociaaleconomische achtergrond. Segmenteren is een belangrijk concept in de marketing en dient als input voor de positionering van je horecaonderneming. 

  • SWOT-analyse
   Voor het maken van een SWOT analyse voer je eerst een interne- en externe analyse uit.

   De interne analyse gebruik je om de interne omgeving van je onderneming te analyseren, waarbij je de organisatie, marketing en financiële situatie behandelt. Onderdelen zijn onder andere de missie en visie, product-/dienstportfolio en de organisatiestructuur, cultuur, middelen en activiteiten. Hieruit komen de sterke en zwakke punten voort. 

   Bij de externe analyse breng je de omgeving in kaart en behandel je de concurrentie, bedrijfstak, distributie en afnemersanalyse waarbij je inzicht creëert in kansen en bedreigingen. Op welke factoren/trends heb je geen tot nauwelijks invloed? En op welke factoren kun je veel invloed uitoefenen? 

   Na het uitvoeren van de interne en externe analyse, kan je een SWOT-analyse opstellen. Dit model is een hulpmiddel bij het behalen van de strategie van je bedrijf en is niks anders dan een opsomming van je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Voorbeelden zijn: 

   Sterkte: goede bereikbaarheid
   Kans: betreden van nieuw segment
   Zwakte: financiële mogelijkheden beperkt
   Bedreiging: nieuwe wetgeving m.b.t. hogere belastingen 

   Je kan in Excel of Word makkelijk een overzicht maken door een tabel te gebruiken. 

  • Marketingmix
   Een goede mix van de 6 P’s is essentieel voor het starten van je onderneming. Je behandelt hier de onderdelen product, prijs, promotie, plaats, presentatie en personeel. Samen vormen deze 6 P’s de marketingmix van een horecazaak.

   Product: welke producten ga je aanbieden? Wat is de kwaliteit van deze producten?
   Prijs: tegen welke prijzen ga je de producten aanbieden en wat is de uitstraling die je daarmee kiest?
   Promotie: op welke manier ga je de horecazaak promoten? Zet je online of offline marketing in, of wellicht wel beide?
   Plaats: waar zit je gevestigd? Kunnen gasten gratis parkeren of makkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer?
   Presentatie: hoe ziet de huisstijl eruit? Hoe presenteer je je producten aan gasten?
   Personeel: hoe ervaren is het personeel? Wat zijn de carrièremogelijkheden voor het personeel? 

 5. Het financieel plan
  Hier onderzoek je de financiële haalbaarheid van je onderneming. Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten? Is de strategie financieel haalbaar? Dit plan is cruciaal als je een financiering aan wilt vragen.

  Bij de financiële analyse komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Investerings- en financieringsbegroting
   Hiermee krijg je inzicht in hoeveel geld je nodig hebt om je plannen te realiseren. Maak hierbij onderscheid tussen vaste activa en vlottende activa. Welke bedrijfsmiddelen heb je nodig op korte termijn en welke op lange termijn? 

  • Exploitatiebegroting
   De winst- en verliesrekening. Bereken welke omzet je verwacht te halen en of dit voldoende is om de kosten te dekken en winst te maken. Neem loonkosten, belasting, aflossing en rente, herinvesteringen en privé-uitgaven mee in de berekening. 

  • Liquiditeitsbegroting
   Krijg inzicht in de geldstromen van je horecazaak. Deze begroting maakt duidelijk hoe je met het geld uitkomt. 

  • Persoonlijke begroting
   Door inzichtelijk te krijgen hoeveel geld je privé nodig hebt, weet je wat je minimaal moet omzetten om rond te kunnen komen. 

Conclusie

Het bedrijfsplan horeca mag niet ontbreken aan je onderneming, het maakt duidelijk waar extra kennis nodig is en het forceert beslissingen. Als resultaat van de analyses krijg je beter inzicht in de haalbaarheid van je doelstellingen en het helpt je bij het stellen van prioriteiten. Succes! 

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.