Wijzigingen minimumloon horeca 2022, wat is er veranderd per 1 juli?

Door Debbie Brugman, 08-07-22

Wijzigingen minimumloon horeca 2022, wat is er veranderd per 1 juli?

Het wettelijk minimumloon wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli aangepast. Zo ook het minimumloon horeca 2022. Per 1 juli geldt een nieuwe loontabel horeca 2022. Deze verhoging van het minimumloon horeca staat los van de loonsverhogingen die in de nieuwe cao afgesproken zijn.

In Nederland hebben alle medewerkers in de horeca van 21 jaar en ouder recht op het wettelijk minimumloon horeca. Voor medewerkers tussen de 15 en 21 geldt het minimumjeugdloon. Dit wordt hoger naarmate de medewerker ouder is.

Het minimumloon horeca 2022 geldt voor:

 • Oproepkrachten;
 • Vast en tijdelijk personeel;
 • Payrollmedewerkers;
 • Uitzendkrachten;
 • Personeel van aannemers of onderaannemers;
 • Medewerkers met een overeenkomst van opdracht (OVO);
 • Werknemers met een tewerkstellingsvergunning.

Loonschalen en loontabellen horeca 2022, wat is wat en hoe gebruik je het?

In de horeca-cao wordt gewerkt met loonschalen. Deze loonschalen worden vastgelegd in een loontabel, ook wel loongebouw genoemd. De loontabel horeca 2022 en alle loonafspraken zijn vastgelegd in de horeca-cao. De loontabel horeca 2022 die per 1 juli ingaat, vind je hier.

Een loonschaal is een reeks bedragen van laag naar hoog die bij een bepaalde functie horen. Een loonschaal bestaat uit treden. Deze treden binnen de loonschaal bepalen het minimum- en maximumloon horeca dat een medewerker in de betreffende functie kan verdienen. De trede waarin de werknemer verloond moet worden is afhankelijk van de ervaring van de medewerker. Een medewerker kan door middel van periodieke verhogingen doorgroeien binnen de loonschaal. Wanneer de medewerker in de hoogste trede van de loonschaal zit die bij de functie hoort, krijgt hij of zij alleen nog eventuele cao-verhogingen. Doorgroeien naar een hogere loonschaal kan alleen wanneer hij of zij promotie maakt binnen of naar een andere functie. De loonschalen en daarmee de minimumlonen horeca 2022 zijn gelinkt aan de referentiefuncties die voor de horeca zijn vastgelegd.

In een eerder blog beschreven we al een aantal van deze referentiefuncties en wat ze inhouden. Aan deze referentiefuncties hangt een loonschaal (I t/m XI), deze bepaalt het minimumloon horeca 2022. Bij het aannemen van personeel is het altijd van belang om een duidelijke functieomschrijving voor ogen te hebben en vast te leggen, zodat je de juiste referentiefunctie en daarmee loonschaal hanteert.

Loontabel horeca 2022, verschil vakkrachten en niet-vakkrachten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vakkrachten en niet-vakkrachten binnen de loonschalen referentiefuncties van de horeca. Wanneer een medewerker 18 jaar of ouder is en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie, geldt hij of zij als een vakkracht. Wanneer een medewerker niet over een erkend vakdiploma beschikt, wordt de medewerker als vakkracht gezien wanneer hij of zij 1976 uren ervaring heeft opgebouwd in de betreffende functie. Een medewerker wordt op basis van zijn of haar functie ingedeeld in de bijbehorende functiegroep en loonschaal uit de loontabel horeca 2022.

In de nieuwe horeca-cao gelden ook voor niet-vakkrachten en leerlingen nieuwe afspraken over het minimumloon horeca 2022. De lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Doordat vanaf 1 september de cao-jeugdpercentages toegepast worden in plaats van de percentages van het wettelijk minimumloon, gaan de horeca-cao uurlonen voor jongeren tot 21 jaar flink omhoog.

Als werkgever dien je je uiteraard te houden aan het wettelijk bepaald minimumloon horeca 2022 dat bij een bepaalde functie hoort. Het staat je wel altijd vrij om hier positief vanaf te wijken. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de functie waarin je medewerkers inschaalt en het loon dat daarbij hoort. De arbeidsinspectie kan hierop controleren en boetes uitdelen als je je werknemers minder betaalt dan het minimumloon horeca 2022 dat bij de functie hoort.

Zelf regelen of uitbesteden?

Er verandert behoorlijk wat in 2022. In augustus veranderen er nog een aantal wetten voor horecaondernemers, waarover we later nog zullen schrijven. Onze gratis personeelsapp maakt het ondernemen op verschillende vlakken makkelijker voor je. Zo maak je in een handomdraai roosters, creëer je realtime financieel inzicht in je onderneming, houd je personeelsdossiers bij, klok je uren en registreer je verlof en verzuim. Boek hier een vrijblijvende demo om alle voordelen voor jouw zaak te ontdekken.

Heb je liever je handen en je tijd vrij om te ondernemen in plaats van bezig te zijn met allerlei veranderende wet- en regelgeving op het gebied van verloning en personeelsadministratie? Dan is payrolling een goede optie. Fooks neemt alle personeelsadministratie én het werkgeversrisico uit handen en jij kan je volledig focussen op je zaak. Payrolling heeft veel voordelen voor jou als ondernemer, de belangrijkste zijn:

 • Geen werkgeversrisico’s, extra reserves en afdrachten;
 • Geen tijd meer kwijt aan salarisadministratie;
 • Geen extra accountantskosten;
 • Geen investeringen in software;
 • Werving en selectie personeel in eigen hand.

Wil je meer weten over het gemak en de voordelen van payrolling? Ontvang een vrijblijvend voorstel op maat of stel je vragen aan Max. Hij vertelt je er graag alles over!

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.