Uitbetaling vakantiegeld horeca bij Fooks

21-05-23

Uitbetaling vakantiegeld horeca bij Fooks

Een vraag die we veel krijgen bij Fooks is wanneer het vakantiegeld horeca uitbetaald wordt. Bij Fooks is dit in 2023 op donderdag 25 mei. Of jij je vakantiegeld op 25 mei uitbetaald krijgt, is wel afhankelijk van de afspraken met je werkgever. Het kan namelijk ook zo zijn dat jij je vakantiegeld per maand uitgekeerd krijgt, hierover later meer.

De wettelijke bepalingen wat betreft vakantiegeld en de uitbetaling vakantiegeld horeca

Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld van minimaal 8% van het brutosalaris van het afgelopen jaar. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag, in de volksmond wordt het meestal vakantiegeld of vakantietoeslag genoemd.

Vakantiegeld wordt berekend over het loon dat je hebt verdiend in het afgelopen jaar (dit kan van mei tot mei, maar bijvoorbeeld ook van 1 januari tot en met 31 december zijn). Andere uitkeringen, zoals bijvoorbeeld winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld. Wanneer je ziek bent, loopt de opbouw van vakantiegeld wel door. Vakantiegeld wordt tenminste één keer per jaar uitbetaald. De meeste werknemers krijgen hun vakantiegeld in mei of juni uitbetaald. Bij Fooks is de uitbetaling vakantiegeld horeca in mei.

De werkgever moet voor overwerk ook gemiddeld het minimumloon betalen. Over deze uren moet ook vakantiegeld worden betaald. Vakantiegeld over de overuren moet worden berekend over de volle waarde van de overuren, dus ook over de eventuele overwerktoeslag.

In de horeca-cao is vastgelegd dat vakantiegeld uiterlijk in de maand juni uitbetaald moet worden. Het mag ook periodiek uitbetaald worden samen met het salaris. Afspraken over periodieke of jaarlijkse uitbetaling moeten schriftelijk vastgelegd worden. De werkgever bepaalt of het vakantiegeld horeca per periodiek of per jaar uitbetaald wordt. Op de loonstrook moet een duidelijke specificatie staan van de opbouw en uitbetaling. Houd er rekening mee dat je over vakantiegeld een hoger percentage inkomstenbelasting betaalt dan over je reguliere loon. Dit percentage wordt vastgesteld door de belastingdienst.

Hoe werkt de uitbetaling vakantiegeld horeca bij Fooks?

De uitbetaling van vakantiegeld horeca kan zoals eerder gezegd op twee manieren plaatsvinden:

  • Één keer per jaar
  • Periodiek uitbetaald met de wekelijkse of maandelijkse verloning

De werkgever bepaalt op het moment dat hij of zij start met payrollen of het vakantiegeld horeca per jaar of per periodiek uitbetaald wordt. Wanneer de werkgever ervoor kiest om het bij het loon uit te betalen, wordt het direct in de verloningsperiode opgenomen en krijgt de werknemer het vakantiegeld uitbetaald bij zijn of haar wekelijkse of maandelijkse loon. Wanneer de werkgever ervoor kiest om het op te sparen en jaarlijks uit te betalen, dan wordt het vakantiegeld horeca bij Fooks uitbetaald in mei.

Als jouw werkgever ervoor gekozen heeft het vakantiegeld per jaar uit te betalen, dan kan jij er als werknemer voor kiezen om het vakantiegeld horeca tussentijds te laten uitbetalen. Hiervoor dien je een mail te sturen naar Fooks (vraaghet@fooks.nl) met deze aanvraag.

Wanneer je uit dienst gaat, wordt het vakantiegeld altijd uitbetaald bij de laatste verloning. Je hoeft dan dus niet te wachten tot de jaarlijkse verloning in mei. Wanneer je bij de jaarlijkse uitbetaling in mei korter dan een jaar in dienst bent, krijg je je vakantiegeld horeca ook uitbetaald in mei. Je werkgever berekent jouw vakantiegeld dan over het salaris dat je tot dan toe hebt verdiend.

Nulurencontract en uitbetaling vakantiegeld horeca, hoe zit het?

Ook met een nulurencontract heb je als werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. Je bouwt vakantie-uren en vakantiegeld op over de uren die je hebt gewerkt. Vakantiegeld is ook in dit geval minimaal 8% van het loon dat je het afgelopen jaar hebt verdiend. Of je je vakantiegeld horeca uitbetaald krijgt per week/maand of per jaar is afhankelijk van de afspraken die de werkgever hierover heeft gemaakt met het payrollbedrijf. Is dit per jaar dan kan een werknemer met een nulurencontract er ook voor kiezen om het vakantiegeld horeca tussentijds uit te laten betalen door een mail te sturen naar Fooks.

Heb je nog vragen over vakantiegeld of andere personeelszaken? Stuur ons een mail, onze ervaren HR-medewerkers helpen je graag.

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.