Personeelskosten en percentages in de horeca

Door Mylon Poelen, 29-07-20

Personeelskosten en percentages in de horeca

Personeelskosten bestaan niet alleen uit loonkosten, personeel kost namelijk meer dan alleen het salaris. De totale personeelskosten bestaan uit directe loonkosten, indirecte loonkosten en verplichte premies en bijdragen. Welke kosten ben je als ondernemer verplicht om te betalen? En welke secundaire kosten komen er om de hoek kijken? We zetten het voor je op een rijtje. 

Directe loonkosten

De loonkosten zijn de belangrijkste basiskosten, maar naast deze kosten ben je ook verplicht om het vakantiegeld en een aantal premies uit te betalen. 

 1. Salaris 
  Het salaris vormt de basis om veel andere verplichte en aanvullende kosten te berekenen. Of je nu een uurloon, dagloon of maandloon hanteert voor je werknemer, het salaris moet het minimumloon of hoger zijn. Zoek uit wat een marktconform salaris is en bepaal het eventueel samen met je werknemer. 

 2. Vakantietoeslag 
  Naast het salaris ben je verplicht om vakantiegeld uit te betalen. De regels voor vakantietoeslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Controleer hierbij wel de CAO die van toepassing is op jouw zaak, het kan voorkomen dat je CAO afwijkt van deze regels. 

Dit zijn de basisregels: 

 • Iedereen met een arbeidsovereenkomst in Nederland heeft recht op vakantiegeld. Het is wettelijk bepaald dat het vakantiegeld op de loonstrook wordt vermeld, het mag dus niet verstopt zitten in het uurloon. 
 • Vakantiegeld wordt opgebouwd van 1 juni tot en met 31 mei. Meestal wordt vakantiegeld één keer per jaar uitbetaald, in mei of soms in juni. Het is ook mogelijk om het vakantiegeld maandelijks uit te keren, mits de werknemer schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is een vereiste dat de vakantietoeslag minimaal eens per jaar wordt uitgekeerd. 
 • De hoogte kan variëren per cao, maar is in ieder geval een bedrag van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. 
 1. Werkgeverslasten en premies
  Ook ben je als werkgever verplicht om een aantal premies af te dragen voor je personeel. De werkgeverslasten variëren per CAO en per uitvoeringsinstelling, maar bedragen al gauw circa 30% van het brutoloon. Het gaat om: 
 • Loonbelasting 
 • Premie volks­verzekeringen (AOW, Anw en Wlz) 
 • Premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW) 
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 

De premies zijn afhankelijk van het loon dat je afspreekt. Als je de loonheffingen gaat berekenen, vergeet dan niet om ook het loon in natura mee te nemen. Denk hierbij aan kerstpakketten, abonnementen, lunch, bedrijfskleding etc. 

Indirecte loonkosten

Naast bovenstaande verplichte loonkosten, heb je ook te maken met indirecte kosten. De werkelijke kosten hangen af van de afspraken die je maakt met de medewerkers en welke van toepassing zijn op jouw horecazaak. Denk aan secundaire arbeidsvoorwaarden als:

 • Pensioenopbouw
 • Ambtsjubilea
 • Tegemoetkoming woon-werkverkeer
 • Kosten leaseauto’s
 • Overwerkvergoedingen
 • Niet-winstafhankelijke bonussen
 • Functioneringstoeslagen
 • Opleidingen en cursussen
 • Dertiende maand

Onvoorziene kosten

Een ongeval op de werkvloer, een schadeclaim of een werknemer die arbeidsongeschikt raakt en uitvalt. Dit zijn kosten die snel oplopen en waar je veel geld aan kwijt kunt zijn. Tegen dit soort kosten kun je verzekeringen afsluiten waardoor je horecazaak geen financieel risico meer loopt. Denk hierbij aan de ziekteverzuimverzekering, collectieve ongevallenverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een nabestaandenverzekering. Een andere optie is payrollen, het ondernemersrisico ligt dan niet meer bij jou. Onvoorziene kosten als langdurig verzuim komen dan niet meer voor jouw rekening. 

Advies nodig? Vraag het aan een erkende MKB-adviseur zodat je weet welke risico’s je kunt afdekken. 

Personeelskosten horeca berekenen

Als werkgever betaal je dus veel meer dan alleen het salaris van je personeel. Door ook een deel van de premies en verzekeringen te betalen, zijn de loonkosten voor de werkgever circa 30% hoger dan het brutoloon dat de werknemer ontvangt. De kosten voor jou als werkgever komen dan uit op een percentage van 130%. Let op: dit percentage is een vuistregel en kan afwijken. 

Stel dat je je werknemer 12,75 bruto per uur betaalt, dan maak je gebruik van de volgende berekening: 
12,75 : 100 x 130 = 16,575 
Als werkgever ben je dan 16,57 euro per uur kwijt aan loonkosten. 

Percentage personeelskosten horeca ten opzichte van omzet

Een veelgehoorde vuistregel is dat het percentage personeelskosten in de horeca maximaal 30% van je omzet mag zijn. Echter is dit percentage slechts een indicatie en verschilt het erg per horecagelegenheid, ondernemer, concept en locatie. Zet je in de zomer meer personeel in dan in de winter? Dan zal je zien dat het percentage gedurende het jaar schommelt. 

Rekenvoorbeeld percentage personeelskosten horeca: Je kunt het arbeidskostenpercentage berekenen door alle brutolonen van je personeel bij elkaar op te tellen en dit bedrag te delen door je totale omzet. 

Stel dat je afgelopen maand 18.700 euro kwijt was aan brutoloonkosten en een omzet hebt gedraaid van 71.000 euro. Dan bereken je het percentage door de volgende berekening: 18.700 : 71.000 x 100 = 26,3% 
Je komt dan uit op een personeelskosten percentage van 26,3% 

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.