Loonstijging en minimumloon horeca 2023, wat is er veranderd?

19-12-22

Loonstijging en minimumloon horeca 2023, wat is er veranderd?

Er is heel wat te doen op het gebied van minimumloon horeca en de loonstijging horeca in 2023. In beide gevallen gaat het over een loonstijging, maar het percentage daarvan verschilt. In dit blog behandelen we beide onderwerpen. We beginnen met de verhoging van het minimumloon horeca 2023 en bespreken daarna de loonstijging horeca 2023 conform de cao.

Stijging minimumloon horeca 2023, hoeveel en voor wie?

Per 1 januari 2023 zijn de lonen, conform de afspraken in de horeca-cao aangepast. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde in oktober het nieuwe wettelijk minimumloon (WML) voor 2023 aan. Het nieuwe bedrag van het minimumloon horeca 2023 ligt 10,15% hoger dan het huidig wettelijk minimumloon. Voor de loongroepen I, II en III geldt dat zij vanaf 1 januari 2023 een basisloon gebaseerd op het wettelijk minimumloon hebben. Deze loonstijging werkt ook door in de loontabel van de afgeleide jeugdlonen. De bedragen van de minimumlonen horeca 2023 vind je in de tabel hieronder.

Leeftijd

Staffeling

Per maand

Per week

Per dag

21 en ouder

100%

1.934,40

446,40

89,28

20

80%

1.547,50

357,10

71,42

19

60%

1.160,65

267,85

53,57

18

50%

967,20

223,20

44,64

17

39,5%

764,10

176,35

35,27

16

34,5%

667,35

154,00

30,80

15

30%

580,30

133,90

26,78

Tabel 1: wettelijk minimumloon en wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2023, in euro

Vakkrachten die meer verdienen dan het basisloon in schaal I en II krijgen per 1 januari 2023 een periodieke én coa-loonsverhoging, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Over deze loonsverhogingen horeca 2023 vertellen we hieronder meer.

Wat houden de periodieke en cao-loonstijging horeca 2023 in?

Met ingang van 1 januari 2023 heeft een vakvolwassen vakkracht, die een feitelijk loon tussen het basis- en het eindloon heeft, recht op twee loonstijgingen horeca 2023. De eerste is een periodieke loonsverhoging van 2%, de tweede een algemene cao-verhoging van 2%. Beide verhogingen zijn vastgelegd in de horeca-cao 2022-2023. Aan de periodieke verhoging zit een voorwaarde: de medewerker moet op 1 januari 2023 minstens één vol kalenderjaar in dienst zijn geweest als vakkracht in dezelfde functie, bij dezelfde werkgever. Voor werknemers die een vakvolwassen vakkracht zijn én een loon boven het eindloon ontvangen, geldt een extra voorwaarde: alleen wanneer zij minimaal 24 maanden in dienst zijn op 1 januari 2023 hebben zij recht op de 2% cao-verhoging.

Hoe pas je de loonstijging horeca 2023 toe?

Als een medewerker aan de eerder genoemde voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de loonstijging horeca 2023 is het belangrijk om eerst de periodieke verhoging volgens de opvolgende periodiek toe te passen en pas daarna de cao-verhoging toe te passen. In dit geval beide 2%, dus dat lijkt niet veel uit te maken. De periodieke verhoging van 2% is echter een jaarlijkse verhoging die vastgelegd is in de horeca-cao, die in dit geval gelijk is aan de cao-loonstijging horeca 2023. In een ander jaar kunnen deze percentages van elkaar verschillen, het is dan belangrijk om de juiste volgorde aan te houden. De 2% komt overeen met een trede in de loonschalen. De periodieke loonsverhoging is bedoeld als waardering en structurele beloning van vakkrachten voor hun kennis en ervaring, maar natuurlijk ook om ze te behouden.

Kloppend loongebouw om loonstijging horeca 2023 correct door te voeren

Om ervoor te zorgen dat je als werkgever op de juiste manier aan de verplichting van de loonstijging horeca 2023 voldoet, is het belangrijk om je loonadministratie op orde te hebben. Zorg ervoor dat je op tijd, maar in ieder geval voor 31 december 2022, al je werknemers in ieder geval eenmalig correct hebt ingeschaald in je loongebouw volgens de huidige loontabel.

Heb je geen idee hoe je dit aan moet pakken of wil je je liever niet bezig houden met zaken als een loongebouw en loonadministratie? Dan is het uitbesteden van de loonadministratie of payrolling wellicht een goede oplossing voor jou. De ervaren HR-professionals van Fooks nemen de salarisadministratie en alle bijkomende regels en veranderingen uit handen. Bij payrolling nemen wij het volledige werkgeversrisico over, zodat jij je kan focussen op het ondernemen. We denken graag met je mee en kijken wat voor jouw zaak de mogelijkheden zijn. We vertellen je er graag vrijblijvend meer over.

Met Fooks heb je de mogelijkheid om al jouw personeelszaken onder te brengen bij één partner. Van administratie, personeelsplanning tot salarisstrook; door de integratie met de gratis Fooks app is alles terug te vinden in één omgeving. Een app die voor iedereen en overal beschikbaar is en die het makkelijker maakt voor jou én jouw medewerkers. Een totaaloplossing waarin wij met je meedenken en ondernemen. Want sparren en innoveren met ondernemers, dat ligt ons wel. 

Delen:

Contact met Fooks 

Heb je een vraag? Of wil je weten wat we voor je kunnen doen?
Onze collega’s Mylon, Jesse of Max zijn er voor je.